Kvadratresultat

Lördagen den 13 september var det åter dags för Kvadratjakten, den här gången med fyra lag och en enveten dimma inblandade.

De fyra lagen var placerade och komponerade enligt följande:

Brudarebacken: Christer Fält, Roger Eskilsson, Jenny Göransson och Jörgen Sagvik.

Torslandaviken: Pär Lydmark, Johan Svedholm, Mikael Molin, Anders Kronhamn och Fredrik Kronhamn.

Välen: Stefan Svanberg, Magnus Unger och Uno Unger.

Smithska udden: Markus Lagerqvist,Björn Dellming och Kristoffer Nilsson.

Starten gick som brukligt vid midnatt, men inget lag började direkt. Lag Välen och Lag Torslandaviken började båda kl 5:25, Lag Brudarebacken kl 5:50 och Lag Smithska udden kl 6:20. Totalt observerades 106 arter av de fyra lagen fram till kl 12:00, då det var målgång. Detta var sex arter färre än de 112 arter som sammanlagt observerades av de tre lagen under vårens Kvadratjakt. Vid 13-tiden samlades lagen på Brudarebacken för artgenomgång med den svarthakade buskskvättan, som varit på plats i över en månad, som enväldig domare.

Under artgenomgången kunde det konstateras att vädret (rättare sagt dimman) haft ett oturligt finger med i spelet för vissa av lagen. Klart hårdast drabbades Lag Brudarebacken där dimman låg så tät mellan kl 8 och 11 att det var i princip omöjligt att skåda. Som ett resultat av detta hamnade Brudarebacken klart sist. Det är alltid tråkigt när vädret gör så tydliga skillnader, men även sådana tillfälligheter ingår ju dessvärre i hela tävlingskonceptet. Det något skeva slutresultatet blev hursomhelst följande:

1. Torslandaviken (78 arter)
2. Välen (68 arter)
3. Smithska udden (67 arter)
4. Brudarebacken (50 arter)

Det blev alltså det något förstärkta vinnarlaget från i våras som knep även denna seger. Med två segrar i ryggen är nu övriga lag otroligt revanschsugna inför nästa års Kvadratjakter. Segernoteringen 78 arter är nytt Kvadratrekord, vinstsumman i våras var 76 arter.

Dagens absoluta höjdpunkt rent artmässigt var naturligtvis den citronärla som sträckte förbi Välen söderut under morgonen. Bland övriga godbitar kan nämnas lärkfalk (vid Smithska udden, Torslandaviken och Brudarebacken), pilgrimsfalk (Smithska udden och Torslandaviken), trädlärka (Välen och Smithska udden) och svarthakad buskskvätta (Brudarebacken).

För mer detaljerat resultat med ett stort antal bilderdiagramtabeller och fullständiga artlistor hänvisar vi till GBGjaktens hemsida:

http://www.kustobsar.se/gbgjakten

Nästa år planerar vi att precis som i år köra Kvadratjakten vid två tillfällen, i början av maj respektive september. Förhoppningsvis kan vi fortsätta trenden med ökande antal lag. På återseende inom 10×10 m…

GBGjakten
gbgjakten@kustobsar.se

Text: Pär Lydmark
Foto: Pär Lydmark