Lärjeåns dalgång 13/5 2018

Vi träffades vid 7 på morgonen på Angereds torg en fin morgon i maj. Många mötte upp, totalt blev vi 21 personer plus exkursionsledaren Bodil Nyström. Ett ungt indiskt par som är nya medlemmar i föreningen deltog i utflykten, roligt med lite internationell medverkan. Bodil vägledde oss på ett mycket pedagogiskt sätt i såväl fågelsång, botanik som geologi. Vi fick till exempel lära oss att känna skillnaden mellan hassel och alm på hur bladen känns när de stryks mot huden.

År 1730 inträffade här ett av de största jordskreden som inträffat i Sverige och som har påverkat geografin och naturen i området i stor omfattning. Totalt såg eller hörde vi cirka 40 fågelarter, många av dem sångare som nyss anlänt till Sverige, några olika piplärkor men också en hel del stannfåglar som steglits och stenknäck. På det hela taget en mycket njutbar förmiddag.

Text: Karin Emilsson
Bild: Hans Emilsson