Mönster 26/9 2013

Knappt 15 personer samlades på Frölunda Torg klockan 7, och efter ett smärre logistikproblem (bra samlingsplats som funkar är Pressbyrån/Västtrafiks Punkten) gled vår karavan i väg i den soliga septembermorgonen, och ytterligare några anslöt sig vid Mariedal, så att vi blev totalt 19 denna torsdag. Flera personer hade inte tidigare varit på Mönster, så ur den synpunkten var det särskilt trevligt att visa denna västkustpärla på Onsalahalvön med Malören strax utanför (fåren hade nu uppenbarligen tagits in); och på nordudden stod denna dag bara storskarvar, ett femtiotal. Längre ut ligger Nidingen med sina tre fyrar. Mönster – ett av dessa tysta utflyktsmål som vi har i göteborgsområdet.

Vi njöt alla av solen, värmen och kaffet (teet) uppflugna på sydsidan av lotsutkiken, men tyvärr fick vi inte uppleva det intensiva tättingsträck som vi hade bespetsat oss på. Mindre korsnäbb (räknade till 31 exemplar), tyvärr ingen korsnäbb med vingband; bofinkar och grönsiskor passerade på hög höjd och var svåra/omöjliga att få syn på, enstaka bergfinkar och sävsparvar (2). Ängspipärkor hördes av och till, men få gjorde allvarliga sträckförsök. Några såg en sparvhök. På vägen ut hörde vi kungsfåglar. Vi hade bestämningsproblem med elva vadare – var det pipare eller kärrsnäppor? En tobisgrissla låg utanför bland alla hummertineflöten och en del fiskare var ute och vittjade, med klent resultat vad vi kunde se.

På vägen tillbaka gladde oss tio svartmesar i en tall, ängspiplärkor i tången. Från utsiktsberget hördes en spillkråka och ett par större hackspettar och nötskrikor sågs dra förbi.

Artlista: Knölsvan, grågås, ejder, sjöorre, knipa, småskrake, storskarv, sparvhök, skrattmås, gråtrut, havstrut, tobisgrissla, ringduva, spillkråka, större hackspett, ängspiplärka, sädesärla, rödhake, lövsångare, kungsfågel, svartmes, blåmes, talgoxe, nötskrika, kråka, bofink, bergfink, grönsiska, hämpling, sävsparv.

Text: Peter Keil
Bild: GOF