Östen med omnejd 29/10 2011

Efter förra årets mest misslyckade exkursion, där antalet sedda fågelarter understeg antalet deltagare, gjordes ett nytt försök till sjön Östen med omnejd – nu ett antal veckor tidigare. Detta för att undvika ännu en vinterexpedition i snöfall på halkiga och knappt synliga vägar.

Exkursionsledarna Martin Oomen och Per Björkman kunde utlova flockar med gäss detta år eftersom Martin varit uppe i trakterna och rekat tidigare i veckan.
De nio deltagarna åkte från den nya samlingsplatsen vid Shellmacken under Götaälvbron kl 06.30 i en minibuss och en personbil.

Väl framme i Boterstenadalgången hade solen hunnit upp på himlen och värmde oss gott vid det första stoppet, som gjordes vid Önabacken där en stor flock med sångsvanar och gäss gick och betade. Här kunde vi leta upp tre mindre sångsvanar bland 101 vanliga. Hela tiden drog flockar med sädgäss över oss mot sina födosöksplatser runt Tidan. Antalet uppskattades till över tusen. En relativt sen stenskvätta gick ute på en åker och två havsörnar sågs dra norrut. Martins utlovade fjällvråkar var också på plats. Fjällvråk blev dagens art och sågs i stort sett på varje lokal vi besökte.

Vid Låstad, en bit längre söderut längs riksvägen gjorde vi ett stopp där en ganska stor gåsflock stod på fint obs-avstånd. Här var artsammansättningen blandad och vi kunde studera skillnaderna mellan sädgås av skogs- och tundraras. Sju spetsbergsgäss, sju bläsgäss och även sju vitkindade gäss ingick i flocken där även att antal grågäss och kanadagäss fanns. En skogsduva hittades ute på fältet och på andra sidan av riksvägen höll en flock på 350 ljungpipare och tofsvipor till.

Nästa stopp gjordes vid Rörsås där vi hittade en havsörn som satt uppe på en kraftledningsstolpe.

Nu kom dagens pulshöjare i form av ett larm på tre observerade fjällgäss vid Norra vallen, öster om sjön Östen.
Således drog exkursionen sig ganska snart däråt och till allas lycka var fåglarna snälla nog att vara kvar. Att sedan några moln kom för solen gjorde inget just då, eftersom det gick att se karaktärerna bättre i detta ljus. Även vid denna lokal såg vi havsörnar och fjällvråkar.
På tillbakavägen orsakade en duvhök ett stort uppflog av tofsvipor intill vägen.

Så styrdes kosan mot Skövde skjutfält där Martin pratade sig varm om orrar, varfåglar och sparvugglor. Tyvärr lyste samtliga dessa med sin frånvaro, trots att vi gjorde flera eftersök och Martin lät höra en briljant härmning av sparvugglans höstläte. Spillkråka, tofsmes, talltita och domherre blev några av de arter vi i stället hörde och såg, liksom två olika fjällvråkar.

Vi kände oss dock inte alltför besvikna utan var i stället mer än nöjda över dagen, där förstås fjällgässen toppade! Det hördes till och med telefonsamtal med order om att kyla lämplig dryck inför kvällens hemkomst bakifrån i minibussen.

Vi tackar Martin Oomen för hans säkra ledning och stora kunskap om fåglarna i dessa trakter och ser fram mot fler exkursioner tillsammans.

Text: Per Björkman
Bild: Göran Jansson