Torslandaviken 17/11 2011

Vid tiotiden på förmiddagen samlades ungefär 40 vardagslediga på en parkeringsficka nära Krossvägens topp för en exkursion under Rune Blomgrens ledning. Rune som är ordförande i Torsvikens naturreservat talade länge och väl om Torsvikens förflutna, nuvarande status och eventuella framtid. Det för närvarande mest glädjande var kanske att vindsnurran vid backsvaleberget, som tydligen var ett svartbygge hade rivits.
Vi började vandringen med att gå ner mot Södskärsdammen, passerade denna och fortsatte mot mudderfältet. Strax innan vi kom fram stannade vi för att fika och helt plötsligt var klockan tolv och det var dags att vända tillbaka.
Fågellivet vid den här årstiden har ju tunnats ut väsentligt. Jag tror inte att vi kom upp i mer än drygt 20 arter. Sju salskrakar i Karholmsdammen gladde väl de flesta, liksom cirka 40 brunänder på samma ställe. 25 kvardröjande gråhägrar på Sälbådarna, som en gång i tiden utgjorde gränsen mellan Danmark, Norge och Sverige bör kanske också nämnas. Rovfåglar var det ont om. Förutom den alltid närvarande tornfalken sågs det endast en duvhök som snabbt svepte förbi.
Några av oss tyckte nog att exkursionen tog slut lite väl tidigt så vi fortsatte till mudderfältet för att leta efter snösparv, men det är en annan historia.

Text: Hans-Erik Hermansson
Bild: Christer Cederfalk