Öxnäs 5/11 2009

SMHI varnade för snöoväder, men hade lyckligtvis misslyckats denna dag. Mulet, uppehåll, en lite snål blåst från norr var ändå ett drägligt väder för en promenad vid Öxnäs söder om Nordre älv. Eftersom det är trångt och få p-platser for vi i skytteltrafik från macken vid Bärby korsväg, vilket fungerade. 20 personer hade mött upp och Bo Brinkhoff, med stor erfarenhet från platsen, ledde vandringen, letade fram rovfåglar och berättade om lokalen.

Området är K-märkt och ”har vikingatida bosättningsmönster i centralbygden, med 1700-tals och 1800-talsby. Inom området finns talrika fossila åkerlämningar” enligt skrifterna. Vi vandrade stigen fram och passerade enbuskar där en ensam kungsfågel fladdrade runt. Målet var en bergknalle med bra utsikt över älven. Där blev vi sedan stående och sittande, fikade och spanade av nejden. Vår och höst är Nordre älvs dalgång en prima sträckled för flyttfågel, där fåglar också kan rasta. På ängarna och stränderna går betesdjur vilket gynnar en del fågelarter. Nere på stranden stod en flock med 28 tofsvipor som ibland var ute och flög. Här kan de övervintra vissa vintrar. Ganska omgående såg vi en blå kärrhök, hona, bortåt Lagmansholmen. Den flög lågt som de gör när de jagar – detta tillsammans med den vita stjärtroten, de långa vingarna och stjärten avgjorde artbestämningen. En räv vandrade samtidigt omkring på Lagmansholmen. Den attackerades av korpar och kråkor som dessutom markerade blåhöken. Målmedvetet flög den fram och åter över ängarna. Så småningom fick den tag i något ganska stort mörkt som den släppte, kanske en vattensork … strax efteråt fick den fatt i ett mindre byte och dök ner i vegetationen.

Flera ormvråkar sågs bortöver bergen, och så småningom också en fjällvråk, mycket ljusare, med ljus stjärt och mörkt band längst ut på stjärten. En duvhök (med tydlig hängbuk) uppenbarade sig söderifrån i låg jaktflykt, troligen en hane, något över kråkstorlek. Den flög upp över Lagmansholmen och gjorde ett hastigt utfall mot blåhökhonan som befann sig där. Det är inte helt uteslutet att en duvhök kan ta andra rovfåglar men det skedde inte här. Norr om älven sågs en tornfalk, ganska ljus, honfärgad, troligen ungfågel. En årsunge av fiskmås (mörkt stjärtband) flög förbi längs älven, och senare också en havstrut. Häger och storskarv sågs också.

Vi återvände så till samlingsplatsen och gick ner till Kvillebäcken. En varfågel satt i en buske alldeles framför oss, den stannade vi till och beskådade. Den flög vidare nerströms och flyttade sig mellan stolparna på spaning efter byte. Detta är en liten rovfågel som tar gnagare men också småfåglar. En flock med tjugotalet starar flög förbi. På en åker på återvägen sågs fem adulta sångsvanar gå och beta.

Vi avslutade med att få information av Carina Antonsson som har jordbruket i området. Hon betonade att vi är välkomna att gå här men att detta är ett känsligt område, vilket vi inte alltid har klart för oss. När vi stod och betraktade varfågeln blev flocken med unga kvigor ängsliga, de är inte så vana vid folk ännu. Det är mycket vi inte vet och eftersom platsen är ljuvlig att besöka för oss fågelskådare lovade Carina att ge oss mer information som vi kan presentera i ett kommande nummer av Fåglar på Västkusten.

Sammanfattningsvis noterades 25 arter. Bo Brinkhoff har rapporterat dem på Svalan. Tofsvipa 30, blå kärrhök 1 honfärgad, fiskmås 1 1K, storskrake 4, storskarv 2, knölsvan 2 ad, 4 1K, gråhäger 1, havstrut 1, gråtrut 5, korp 8, kråka 30, kungsfågel 1, tornfalk 1, ormvråk 3, grönfink 5, fjällvråk 1, kaja 150, duvhök 1, varfågel 1, sångsvan 5, skata 4, blåmes 2, talgoxe 1, stare 20, fasan 1.

Fler rapporter från ”Aktiviteter för vardagslediga” finns på www.naturstig.se.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson