Sandsjöbacka 10/4 2014

Efter att vi vardagslediga samlats på parkeringen vid Västra Frölunda kyrka för samåkning kom vi till parkeringen vid Långås i god tid före 10.00. När vi klev ur bilarna var jag inte riktigt uppmärksam på att en dubbeltrast satt och sjöng i en trädtopp på östra sidan om ängen. När jag ska ställa upp tuben för att alla ska få se den på närhåll drar den tyvärr iväg och fortsätter att sjunga, dock alltför långt bort.
Under tiden har ytterligare bilar anslutit. Efter en samling och inledning med några ord om den så kallade Bräckan, en drumlin som bildades under istiden och om Västkuststiftelsens skötsel av en av de sista ljunghedarna i Halland påbörjar vi vandringen. Precis då ansluter två personer som parkerat bilarna vid Shellmacken nere vid motorvägen och redan fått en kilometer i benen. Till slut är vi 35 personer som ger oss iväg mot ljungheden.

Det är tämligen kyligt med endast fem grader så fågelkören är ganska dämpad. Vi stannar upp och kan åtminstone höra ett par bofinkar som sjunger och någon nötväcka med alla dess olika läten. Lite längre fram för vi syn på en nötskrika uppe i en tät gran, där den förmodligen håller på med bobestyr. När vi kommer upp mot det öppna landskapet på Bräckan ser vi ett antal grönfinkar. Halvvägs uppe på ljungheden kommer plötsligt en ung brun kärrhök farande mot sydväst. På långt håll mot norr ser vi också två cirklande ormvråkar. Två ängspiplärkor väcker också vår uppmärksamhet. De jagar varandra kärleksfullt och ser ut att ha hittat en plats för sitt bo på marken intill en död en. Ett par taltrastar sjunger i skogskanten. Väl uppe på vid rastborden lyssnar vi förgäves efter såväl trädlärkans som dubbeltrastens sång, som jag hörde så fint här dagen innan. Kaffet smakar dock gott i det kyliga vädret men trädlärkan får inte lust att glädja oss med sin melodiska sång.

Efter fikat drar vi oss upp mot den högsta punkten för att ta den östra stigen ner. Men innan dess får vi syn på en varfågel som sitter helt öppet i toppen på ett träd på andra sidan dalen mot söder. Tuberna riktas in och alla kan njuta av denna vackra fågel. På kammen av Bräckan kikar vi ner mot Maderna. Där hittar vi ett par gråhägrar, en ensam trana och ett par grågäss. Några sångsvanar syns dock inte till. Plötsligt kommer en stenskvätta förbiflygande och landar på andra sidan toppstenarna. Vi fortsätter vår promenad neråt och så, utan förvarning, börja en trädlärka sjunga några strofer ute över ljungheden. Några i gruppen hör också en sånglärka. På håll på andra sidan motorvägen ser vi en ormvråk och en sparvhök som kivas med varandra.

Vi tar oss ner till parkeringen och efter en uppsamling, där vi går igenom dagen, skiljs vi åt vid 13-tiden. Janne Krantz konstaterar att gruppen totalt noterat 25 arter. Som guide fungerade undertecknad.

Text: Berndt Lindberg
Bild: GOF