Stensjön och Grevedämmet 8/12 2011

Den rolige och pratglade guiden Bernt Lindberg tog emot nitton vardagslediga GOFare vid Stålloppet som rinner ut i Stensjön; vi samlades på parkeringen efter första vägbron mot Gunnebo slott. Ungefär lika många kvinnor som män var samlade denna vindstilla dag, plus ca fyra grader med lite sol.
Där finns en fågelmatningsplats i strandkanten. Där brukar det vara mycket fågel kalla vintrar och det är en känd plats för sångsvan bland annat, men tyvärr inga sångsvanar denna varma decemberdag, endast ett fåtal änder och måsar.
Vandringen startade från parkeringen vid gångstigen, söderut mot det lilla berget vid udden, där vi kunde se skäggdopping i vinterdräkt, långt ute på sjön.
Vandringen fortsatte söderut, vi stannar plötsligt vid en hage intill en vik och femtio meter bort sitter majestätiskt en ormvråk på en högstubbe och där är också en varfågel inte långt ifrån ormvråken.
Vid stigarnas fösta t-korsning tar vi av till vänster upp mot det välbevarade sjuttonhundratalsslottet Gunnebo, i backen upp hörs många nötväckor.
Vi stryker förbi slottet och vänder tillbaka samma väg, vi får då se en flock sidensvansar. Bernt berättar och vi ser att det sitter flera trädkrypareholkar på träden, de är delvis gjorda av en bit papp, troligen uppsatta för ökad häckning. Som på beställning dyker det upp en trädkrypare på en trädstam, där den födosöker.
Vi fortsätter söderut och går under järnvägsspåret i en gångtunnel och kommer fram till Mölndals naturvårdsförenings stuga, där fika intas. Ingen matning av fåglar där men Bernt hittar en större fågelmatning inte så långt därifrån vid ett hus. Där får vi se en nötskrika.
Färden fortsätter tillbaka till parkeringen, samåkning till Grevedämmets fors och, mycket riktigt, minst två strömstarar ser vi där, som förväntat. Vi fick se tjugo fågelarter (detaljerad artlista kan ses på www.kustobsar.se eller Svalans rapportsystem detta datum). Deltagarna har droppat av en efter en och Bernt tackar resterande personer för visat intresse, vi avslutar och tackar honom för en rolig och intressant vandring.

Text: Göran Sahlin
Bild: Göran Sahlin