Styrsö 28/3 2015

Efter att från båten ha beskådat hägerkolonin på Ängesholmen landsteg 16 morgonpigga skådare på Skärets brygga; ytterligare två deltagare anslöt här, och vi inledde med att avnjuta fågelsången i det närbelägna skogsområdet. Gärdsmygen var tveklöst dagens flitigaste sångare, men den hade sällskap av rödhake, bofink, taltrast och trädkrypare. Dagens första fika intogs i strålande sol vid Brännholmsviken, där en del sjöfåglar noterades, bl.a. grågås, storskrake och rödbena. Under den fortsatta vandringen längs stranden sågs även tornfalk och vitkindad gås. Grönfinken hördes överallt i enbuskmarkerna.

Medan vi försiktigt tog oss fram på den något svårgångna stigen ut till Lilla Rävholmen, började dimman lägga sig, och den förväntade havsutsikten uteblev helt. Ängs- och skärpiplärka blev det enda tillskottet här ute. Nästa fikarast togs vid Amneviksvallen, där vi förgäves spanade efter sädesärla. En gröngöling gömde sig bland trädstammarna uppe i skogen. Fågelsången hade nu nästan helt upphört, men vid Korsedammen kunde i alla fall kungsfågelns ytterst fina sångstrof höras. Bara några minuter innan båten skulle avgå från Bratten, flög så äntligen en sädesärla förbi, och detta fick bli dagens glada avslutning.

Lars Hellman ledde denna vandring.

Text: Lars Hellman
Bild: Anna Lena Ringarp