Sveriges gammelskogar

Stöd uppropet för bevarandet av Sveriges sista gammelskogar! Det är i år som miljömålet Levande skogar ska vara uppfyllt och ett nytt delmål för skogsskydd ska antas. Trots att Sverige ligger långt efter i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, en levande natur, har den svenska regeringen skurit ner på anslaget till skogsskydd och förordar en intensifiering av skogsbruket.

Organisationen Skydda Skogen har tagit initiativ till ett forskarupprop: Skydda Sveriges gammelskog. Uppropet är riktat till riksdag och regering med budskapet att de ska agera kraftfullt för att realisera Sveriges miljömål. För att bevara den biologiska mångfalden i den svenska skogen är det avgörande att ett nytt starkt delmål för perioden 2010-2020 antas, som ligger i linje med ledande naturvårdsforskning.

Uppropet har hittills undertecknats av 29 forskare i Sverige och Finland. I uppropet kräver forskarna bland annat att Sveriges sista gammelskogar ska skyddas, naturhänsynen i de brukade skogarna förbättras och att anslaget till skogsskydd höjs. Skydda Skogen söker nu ett brett folkligt stöd för uppropet, och ber alla som vill hjälpa till i arbetet med att värna en levande natur att skriva under. Det är nu, medan det fortfarande finns gammelskog kvar som vi måste agera: www.skyddaskogen.se/upprop.

Så här säger Sven G Nilsson, professor i ekologi, i ett pressmeddelande om uppropet idag:

– Sverige är ett av världens rikaste länder, säger Sven G Nilsson, professor i ekologi vid Lunds universitet. Vi har därför råd att bevara de sista naturskogarna och även återskapa naturvärden i andra skogar. Vi har ärvt ett rikt växt- och djurliv från våra förfäder, det måste vi föra vidare till kommande generationer.

Sprid ordet! Tipsa era vänner om att gå och skriva under uppropet på: www.skyddaskogen.se/upprop.
Lägg gärna ut en länk till uppropet på er eventuella webbsida, facebook eller blogg och tipsa nationell media om uppropet. Du kan även samla in namnunderskrifter från din omgivning på bifogad namnlista – dessa namn skriver du sedan in under ”Skriv på” på uppropsidan.

Med vänliga hälsningar/

Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen, viktor.safve@skyddaskogen.se

Amanda Tas, sekreterare, Skydda Skogen, amanda.tas@skyddaskogen.se

Text: Viktor Säfve och Amanda Tas
Bild: Rolf Skoog