Tjörn runt 7/12 2013

Årets upplaga av Tjörn runt samlade sjutton deltagare framför startlinjen vid Tjörnbroarna; att denna dag skulle innebära både vind och kyla hade nog de flesta insett och det besannades tidvis.
Utan några större problem tog vi oss ner till vårt första rundningsmärke vid Klädesholmen på Tjörns sydvästspets. Vi hade nu lovartsläge och låg dikt bidevind i den nordliga kulingen.
Första frågan till vår guide Per Undeland var: Kan man få se skärsnäppa här? Jo, här på Inre Skapholmen kunde det vara möjligt!
Jag tror nog att de flesta av oss sällan sett en skärsnäppa på så nära håll. Endast ett trettiotal meter från oss födosökte denna högarktiska lilla vadare i bränningarna och kunde beskådas och naturligtvis även fotograferas. Eftersom vi inte kunde finna några andra fåglar av större intresse ville Per visa oss den klipphylla, där man kan få lä om man vill skåda havsfågel i starka sydvästliga vindar. Efter konsultation om läget med Petra från Bohusläns Ornitologiska Förening fick vi veta att hon inte sett något av intresse den senaste timmen och vi beslöt att lämna denna något vindutsatta lokal.
I Rönnäng, eller Astrids fisk som denna lokal kallas, ville vi leta efter vittrut och vitvingad dito. Ett femtiotal gråtrutar i olika åldrar och fjäderdräkter gav oss tillfälle att försöka åldersbestämma de olika individerna. En praktfull 1K (?) havstrut övervakade fiskhamnen och några adulta havstrutar drog förbi Tjörnekalv. En honfärgad knipa hörde till ovanligheterna inne i hamnen enligt Per, som även berättade hur man åldersbestämmer kniphonor. Den gula irisen är avgörande.
Det bar nu iväg norrut och strax innan Bleket födosökte ett femtiotal gråtrutar på en strandäng. Högvattnet efter stormen Sven hade nu dragit sig tillbaka och lämnat kvar en hel del trutgodis i gräset.
Skärhamn passerades med M/S Atene väl täckt och avriggad inför vinterstormarna.
Vi var två som valt stövlar denna dag. Per och jag som har varit ute på exkursion med Per vid tidigare tillfällen. Inre delarna av Breviks kile låg nu delvis täckt av ett tunt täcke av is och snö. Visserligen var allt mycket vackert då även solen sken. Men under det tunna istäcket fanns fortfarande vatten och lera efter stormen så det gällde att kunna hoppa på tuvorna för att komma fram torrskodd.
Per räknade 183 gräsänder som födosökte i den östra delen av Breviks kile. Steglits och ängspiplärkor hörde till några av de arter vi fick se på denna lokal.
Breviks kile bjuder under alla årstider på ett rikt fågelliv och synnerligen intressant är det att komma hit i juli och augusti, när vadarfåglar rastar på sin väg söderut. Följ gärna med Västkuststiftelsen och GOF:s exkursioner under Per Undelands ledning kommande vår och sommar!
Vid Ängholme kile gjorde vi ett stopp som innebar att vi fick se salskrakar och en bergandshona. Två förbiflygande havsörnar övervakade kilen.
Alla var nu kaffetörstiga, varför färden fortsatte ut på Mjörn för att finna en kombination av lä, fåglar och medhavd matsäck. Vi hade hoppats på havsörn och pilgrimsfalk, som håller till i området, men vi fick nöja oss med lunchpausen. Många knipor och även några salskrakar fanns nu med på listan från denna plats.
Somliga skådare har en förunderlig förmåga att upptäcka fåglar och Per hör till dem. Vid Kihls udde hittade Per en duvhök som satt med ryggen vänd mot oss ute på Kalvholmen, Lilla Askerön. En kråka hade väckt Pers intresse, vilket bidrog till fyndet.
Exkursionen avslutades vid Myggenäs korsväg, där den även började.
Vi tackar Per för informativ och engagerad guidning och Eva som skötte administrationen.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Christer Cederfalk