Vadare, Halland 6/8 2016

En mycket blåsig morgon gav vi oss iväg från Göteborg mot Hallandskusten för att skåda vadarfåglar. Vår exkursionsledare var Reino Andersson som mötte upp i Varberg tillsammans med ytterligare några deltagare. Totalt var vi 12 personer på denna tur. Första stoppet var Morups Tånge.
Undertecknad hade varit lite orolig för att vinden, kanske inte riktigt kuling, men inte långt ifrån, skulle göra att exkursionen måste ställas in, men Reino gav lugnande besked: den västliga vinden hindrar fåglarna från att flyga iväg och de samlas i stället på stranden på praktiskt skådaravstånd. Utmärkt skådarväder alltså, och det visade sig stämma. Vi såg många arter och exemplar av vadare, både på Morups Tånge och på Getterön (men i Galtabäck fanns inte mycket att se – konstigt).

Ämnet för dagen var alltså vadare, och hur man kan skilja liknande arter åt utan att titta på detaljer i färger och teckning, något som ju kan vara extra svårt nu när fåglarna ruggar och byter från sommar- till vinterdräkt. Reino förklarade hur rörelsemönster och kroppsbyggnad kan vara bra kännetecken, speciellt användbara på lite längre avstånd, för att till exempel skilja storspov från småspov, myrspov från rödspov, större strandpipare från den mindre, eller svartsnäppa från rödbena. Mycket lärorikt och användbart. Reino berättade också om ruggning hos olika fåglar, till exempel vadare och tättingar.

På Getterön skådade vi från fågeltornparkeringen (alltså den utan fågeltorn). Reino förklarade att det höga vattenståndet gjorde att detta var den bästa platsen för dagen, annars kan vadarna främst hålla till längre ut vid Killingatången. Härifrån såg vi många arter vadare, och lite andra arter också förstås. Vi fick också lära oss lite om själva Getterön, bland annat hur vattennivån regleras, och hur nivån avgör vilka arter som man kan förvänta att se. Vid det avslutande besöket på Naturum passade flera av oss på att köpa den nya boken ”Fåglarnas Getterön” med bland andra Reino Andersson som författare.

Vilka fåglar såg vi då? Reino räknade ihop 24 eller kanske 25 arter av vadare, men själv måste jag ha missat några för jag fick ihop 21 arter: strandskata, tofsvipa, större strandpipare, mindre strandpipare, kustpipare, ljungpipare, spovsnäppa, kärrsnäppa, kustsnäppa, småsnäppa, sandlöpare, enkelbeckasin, storspov, myrspov, drillsnäppa, skogssnäppa, gluttsnäppa, rödbena, svartsnäppa, brushane och skärfläcka. Dessutom såg vi så klart andra fina fåglar, till exempel de vackra steglitserna på Morups Tånge. Rovfåglar också: på Getterön pilgrimsfalk, sparvhök och brun kärrhök, och från bilfönstret en röd glada. En lyckad exkursion alltså, och stort tack till Reino Andersson som guidade våra blickar, och till Anna Lena Ringarp som organiserade det hela.

På bilden berättar Reino om fåglar för intresserade åhörare i fågeltornet i Galtabäck.

Text: Magnus Thomasson
Bild: Magnus Thomasson