Vallda Sandö samexkursion 9/8 2014

Detta var en samexkursion med GOF och Västsvenska EntomologKlubben 9 augusti 2014

Naturreservatet Vallda Sandö ligger på Onsalahalvöns västsida. Det erbjuder ett varierat landskap med sanka strandängar, kala klippor, ljunghedar och fukthedar. En stor del av reservatet betas av boskap.

07.50 på Carlandersplatsen lördagen 9 augusti. Chaufför Magnus och co-driver Stig på plats. Vi hämtade upp Cecilia på Guldheden och vips var vi på parkering och samlingsplats vid naturreservatet Vallda Sandö. Magnus som är yrkesstationerad i rymdlaboratoriet på Rossö var väl hemmastadd och hittade. I bilen framför oss fanns samordnaren Eva med Susanne, Robert och Johan. På plats och välkomnande oss var Charlotte, fjärilsexpert och Hans, trollsländedito. Innan vi lämnat bilarna drog en brun kärrhök mot sydväst över Stallviken. Detta var en combo-exkursion fåglar/fjärilar/trollsländor plus litet annat smått och gott. Lämpligt innan det tunga höststräcket riktigt dragit igång. Vallda Sandö ligger i övergången mellan den bohuslänska granitskärgården och de halländska svämstränderna. Som fågellokal är den mycket spännande, men kan understundom vara ganska fattig på fågel.
I dagsläget var det aktuellt med vadare, några tidiga rovfåglar och litet ansamlingar av bland annat svalor och starar. En snabb avspaning av Stallviken norr om samlingsplatsen, gav gäss, en del vitkindade, men mest kanada- och grågäss.

Med frikostig akademisk kvart hade vi nästan en timme innan utsatt tid. Alltså beslöt vi en attack mot Låddholmsviken någon kilometer söderut. Bra strategi visade det sig. På väg till obsplatsen flög en bivråk upp framför oss. Väl på plats kunde vi med hökblickar gemensamt med en patrullerande sparvhök hitta och efterhand få fina studier av nästan alla de tio vadararter vi satt som exkursionens skamgräns. Rödbena, gluttsnäppa, skogssnäppa, drillsnäppa, brushane, kärrsnäppa, större strandpipare, kustpipare och strandskata knåpade vi ihop. Till detta buskskättor och stenskvättor på stängslena runt betesängarna och ett vimmel av ängspiplärkor, sädesärlor, hämplingar och steglitser på desamma. I luften hela tiden svalor, mest ladusvalor och enstaka tornseglare.
Bara litet försenade tillbaka till samlingsplatsen, där håvandet av diverse småkryp var i full gång. Gänget hade berikats med tre vassa biologer och två “tubbeväpnade” fågelskådare.
Till att börja med var vädret lite mulet, men det blev ändå en del humleskådning. Bland annat påträffades blåklockshumla, åkerhumla, stenhumla och haghumla. När solen sedan tittade fram började även fjärilar och andra insekter komma igång. Vi såg makaonfjäril, svingelgräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril och den rödlistade silversmygaren. På strandängarna påträffades flera arter av trollsländor, vid de små kärren flög svart ängstrollslända och allmän smaragdflickslända. Totalt under dagen sågs fjorton olika arter dagfjärilar och fem arter av trollsländor. Kikare och tubar gav en flock kust-/ljungpipare, förbiflygande småspov och tobisgrissla, skärpiplärkor och som russin i kakan en knubbsäl på en kobbe vid Kinneviken, där vi också matsäckade i värmen.
Som avslutning repriserade vi en del och kunde lägga till tofsvipa på vadarsidan, alltså dussinet jämnt av den varan. Också ormvråk, tornfalk och gulärla är förväntade arter värda att nämnas. Kanske också den gulsparv som nedlagt och sågs mumsa på en stor vårtbitare.
Undertecknad tackar varmt de fem insektskännare och tio fågelkännare som GJORDE denna lördagsförmiddag.

Text: Eva Åkesson
Bild: Jan-Åke Noresson