Vinga 1–3/10 2010

Vi var elva förväntansfulla som startade med bil från Åkareplatsen mot Fotö för att ta båten över till Vinga; från Skövde ornitologiska förening hade vi fyra skådare med oss, varav en ung Hanna som var jätteduktig och erfaren skådare.

Båtfärden var fantastiskt fin med solnedgång över kobbarna och vi landsteg på Vinga i skymningen. Inkvarteringen skedde i Biskopsgården som har hög standard och bra sällskapsutrymmen för alla våra behov.
Efter kvällsmaten diskuterades vad vi kunde förvänta oss dagen efter och väderprognosen var inte till vår fördel, sydostliga vindar, 10 sekundmeter och 10 plusgrader.
Morgonen bjöd på soluppgång och mycket vind, så det bestämdes att vi skulle se över alla träd och buskage och det var förvånansvärt lite fågelläten!
Kungsfåglar hittades i buskarna och visade sig fint i morgonljuset och var cirka tjugo till antalet och de hördes tydligt. Det hördes och sågs också gärdsmyg, rödhake och talgoxe. Taltrasten flög över och en viss herre missade varje gång lätet! Vi satte oss i lä för att lyssna in vad som hördes. Järnsparven visade sig fint i solljuset och allt som allt räknades de till 10 stycken under dagen. Ängspiplärkorna sträckflög ovan oss i stora antal, över 200, och en och annan hämpling. Forsärlan kom emot oss och flög över så att de flesta kunde se den. En ensam sånglärka flög förbi och sävsparven hukade sig i buskarna undan vinden.
Med tuberna gick vi ut för att havsfågelskåda och hade lite smått och gott, sillgrissla, tordmule och sjöorre. Korpar syntes också.
Lunchen åt vi inne i huset och efter det började vi vandringen till Gattulven och i lä började vi med att få in lite sillgrisslor, tordmular och bland alla storskarvar hittade vi den efterlängtade toppskarven som gjorde vissa extra glada! Smålom hade vi ett par och så en lång väntan på att något extra skulle dyka upp! Och visst, stenfalken fick vi se och ett gäng skärsnäppor.
Sent på eftermiddagen gjordes en ny vandring bland buskarna och visst! Det satt en litet gäng med pilfinkar och en gråsparv.
Kvällen avslutades med mat och artgenomgång.
Under natten ökade vinden och på morgonen blåste det 12 sekundmeter och vi gjorde samma sak, letade fåglar i buskarna och det var ganska fattigt med sång och synliga fåglar.
Vi tog tuberna med oss ut till Gattulven där vi hade skärpiplärkor och en stor flock av sjöorrar i kikarna. Ganska skralt med fåglar idag också.
När vi skådat färdigt och skulle tillbaka till huset kom ett rejält regnväder men vi hade haft tur som slapp regnet under hela tiden då vi skådade. Allt som allt hade vi gemensamt ett 50-tal arter!
Björn Dellming ledde denna tur.

Text: Kirsi Oksman Ljungqvist
Bild: Göran Hultgren