Kippholmen 7/10 2010

Drygt 20 personer samlades strax före kl 10 på pendelparkeringen vid Skra bro, och sen blev det sex bilar bort till Kippholmen under Åke Petterssons ledning, även om han kanske hellre velat vara ute med sina hummertinor i det fina väder som det blev efter nattens ihärdiga regn (27 mm).

Bleke på Nordre älv, varmt i luften (någon exkursionsdeltagare tyckte till och med att det var som mitt i sommaren). Humrar till trots, eller frånvaro av dem, så blev det Åke som upptäckte dagens första clou: en gammal havsörn i elegant flykt över älven och som slog sig ner på en klippavsats på norra sidan, där vi alla senare kunde beundra den kraftfulla rovfågeln i våra tubar. Vit stjärt, gulvit näbb.
Trots att vi halkade oss fram på de nattblöta klipporna, så lyckades vi alla, utan några fot- eller knäskador, ta oss upp till den gamla fornborgen, där vi också plockade fram vårt fika. Under tiden kunde vi studera två gamla sångsvanar på hyfsat avstånd, tre skäggdoppingar utanför vassarna på norrsidan, ett stort antal knipor i ständigt födosök, 37 kanadagäss i fylking nedströms, några grågäss, fem överflygande bläsänder, en stjärtand, sex storskrakar. Grönsiskor hördes i luften omkring oss (morgonens sista sträckare), någon bergfink och en liten flock korsnäbbar. Granna gulsparvar i en avlövad björk beundrades. Våra tre vanligaste arter hackspettar sågs och/eller hördes. Under fikapausen föreläste Åke också om Nordre älv: den älv i Sverige som transporterar ut mest vatten i havet, Göta älv och Norrlandsälvarna inräknade. De grunda sandbottnarna nära mynningen förhindrar sjöfart förutom fritidsbåtar och ett företag som fraktar turister runt Hisingen sommartid. Denna Birgittadag 2010 utvecklade sig till en riktig brittsommardag, men då var det redan dags att avbryta denna fina fågelskådarförmiddag.

Text: Peter Keil
Bild: Stig Fredriksson