Torslandaviken 9/9 2010

Den sensommarvarma förmiddagen dök 27 deltagare upp för att se vad Torslandaviken kunde erbjuda vid denna tid på året; vi kunde raskt konstatera att Mudderdammen var helt torrlagd och således inte kunde visa upp några vadare.

Emellertid hade vi förmånen att få ta del av Rune Blomgrens beskrivning beträffande områdets kommande utveckling till det naturområde som vi alla hoppats på.
Under vårt samtal kunde vi beskåda gulärlor, ängspiplärkor och en tornfalk som kom jagande över muddret.
Vandringen gick vidare mot backsvalekolonins bokulle. På vägen dit kunde någon höra steglits och krickor flög förbi.
I Karholmsdammen kunde vi räkna in sångsvanar, brunänder, viggar, skäggdoppingar, storskarvar, gråhägrar, fiskgjusar (3 st!) och sothöns.
Några av deltagarna noterade även sparvhök, enkelbeckasin och sånglärka. Backsvalor sågs även av någon.
I samband med kaffepausen berättade Rune hur utbyggnadsplanerna kommer att påverka Karholmsdammen och dess fågelliv och vi fick även veta varför fågeltornet vid Vadarstranden står där det står. Alternativet hade varit en golfbana!
Till kaffet kunde vi avnjuta tre tornfalkars akrobatik runt backsvalornas boplatser.
Exkursionen upplöstes i samband med fikapausen och de som så önskade kunde fortsätta vandringen.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Stig Fredriksson