Askimsviken 6/3 2014

Denna torsdag inledde vi med att hedra vår vän och initiativtagare till våra torsdagsvandringar för vardagslediga, Stina Thelander, som nyligen avlidit.
Min uppgift under vår vandring från Brottkärr till Marholmen var att visa på de olika dellokaler som utgör superlokalen Askimsviken. Trots att meteorologerna nu bestämt att våren infunnit sig, kändes det gråmulna vädret i kombination med en sydvästlig vind på 10 sekundmeter ganska avlägset från den vårvärme man önskat sig.
Jag blev något betänksam, då jag förstod att hela femtiotvå deltagare ville vara med på denna ganska långa promenad.
Vår första dellokal Dotevik bjöd bl.a. på ejder och sångsvan. Säröbanan som vi nu följde invigdes 1910 och lades ned 1965 och ersattes då med bussar. Redan kung Gustav V reste med detta tåg på sin väg till Särö. Idag är Säröbanan ett populärt promenad- och cykelstråk och det gäller att vara observant, när snabba tävlingscyklister kommer farande.
Vandringen fortsatte och vi passerade nu dellokalerna Hönekullen, Trinda skäret och Långa skär. På den sistnämnda ön spanade vi in en gråhäger och en havstrut.
På Järkholmens nordsida, även detta en dellokal, hade en flock kanadagäss sökt lä.
Hovås golfbanedamm är en egen lokal och vi kunde nu lägga vigg till vår observationslista.
Hovås kallbadhus badhytter väckte mångas intresse, men vi förstod att priset nog var ganska högt för att förvärva något sådant.
Kafferasten intogs på dellokalen Hovåsbadet med utsikt mot Grimskär som även denna återfinns bland Askimsvikens alla 14 lokaler (enligt Svalan).
Otterbäcken kunde inte tillföra något av större intresse denna dag. En gärdsmyg fick representera här.
I samband med stormen Gudrun i januari 2005 försvann Askimsbadets mer än tvåhundra meter långa badbrygga. Denna är nu under uppbyggnad och arbetet stör säkert fåglarna som nu börjar anlända till viken. Skrattmås i sommardräkt kändes ju bra och ännu bättre kändes det när vi fick syn på råkan, som observerats föregående dag.
Flera deltagare valde nu att avbryta vår exkursion för att återvända till bilarna som parkerats på Stora Amundöns parkeringsplats.
Vi andra fortsatte istället mot Askim Strand där de av Stig utlovade strandskatorna fanns.
Väl ute på Marholmen, vandringens mål, kunde vi även bocka av de sista lokalerna: Kvällhatten och Bjöla småbåtshamn.
Femton deltagare fotograferades och torsdagens övningar var slut. Själv såg jag tjugofem arter, men i en så stor grupp såg nog inte alla samma fåglar. Se för övrigt de arter som rapporterats på Svalan.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Stig Fredriksson