Biotopaftnar/biotopcirkel

Fåglarna är ju tydliga indikatorer på förändringar i miljön: Vi diskuterar under tre höstkvällar förändringar – och möjliga orsaker till förändringarna – i fågelutbredning och fågelbestånd i olika biotoper samt möjliga förbättringsåtgärder.

Skogen
Onsdag 28 september: Inledare och diskussionsledare: Leif Lithander.

Våtmarken
Onsdag 26 oktober: Inledare och diskussionsledare: Christer Johansson, Fågelskyddskommittén, GOF.

Odlingslandskapet
Onsdag 23 november: Inledare och diskussionsledare: Magnus Lundström, Fågelskyddskommittén, GOF.

Anmälan senast 20 september till Eklidens telefonsvarare 031-49 22 15 eller via e-post till gof@gof.nu. Ingen avgift.

Text: Stina Thelander
Bild: Morgan Johansson