Svarte mosse 16/6 2011

Vid Svarte mosse, Biskopsgården finns spår av människa sedan bronsåldern; här finns kärr och hällmark främst, en mil gångväg och löparspår – det rika fågellivet är känt och rekreationsområdet är flitigt besökt.

Jan Krantz var vår guide på denna exkursion och samlade de tretton vardagsaktiva deltagarna vid gångstigen nära parkeringen. Han berättade att han varit vid Svarte mosse en timma innan vi kom och observerat bland annat smådopping och svarthakedopping – detta lät spännande.
Roligt att se fler kvinnor än män denna vandring – undrar om det inte var första gången?
Vandringen startade i solsken, värme och nästan vindstilla. De trehundra skrattmåsarna skränade gällt och imponerande mäktigt vid fågelberget och vassruggarna. Där kunde man se deras ungar också. Vi behövde inte gå långt för att få den första obsen av den eleganta svarthakedoppingen i den nordvästra delen av mossen.
Fotot på svarthakedoppingen ovan är taget av Jan-Åke Noresson tre dagar senare vid samma plats, rapporterad på Kustobsar 2011-06-19.
Promenaden gick vidare in i lövskogen där flera fåglar sjöng vackert.
Jan berättade mycket men var också pedagogisk genom att fråga deltagarna, vilken fågel sjöng nu eller vilken fågel såg ni här, vid förra årets vandring.
Rast där mackor och dryck intogs vid södra delen av dammen, vid den stora gräsmattan. Därifrån kunde vi se smådoppingen och rörhönor med mera.
Efter drygt två timmar gick vi tillbaka till parkeringen där Jan tackade deltagarna för visat intresse och önskade en trevlig sommar med mycket skådning.

Observerade fåglar:
Kanadagås 4 pull födosökande, kanadagås 4 ex födosökande, gräsand 10 ex födosökande, gräsand 3 pull födosökande, knipa 4 ex födosökande, smådopping 1 ex födosökande, svarthakedopping 1 ex, rörhöna 4 ex lämplig biotop, rörhöna 3 ex födosökande,
sothöna 4 ex födosökande, skrattmås 300 ex, fiskmås 1 ex rastande, gråtrut 1 ex rastande, havstrut 1 ex rastande, tamduva 4 ex födosökande, tornseglare 1 ex födosökande, sädesärla 3 ex födosökande, rödhake 2 ex födosökande, björktrast 4 ex födosökande, svarthätta 2 ex spel/sång, talgoxe 1 ex födosökande, nötväcka 1 ex lockläte, kaja 5 ex födosökande, gråsparv 1 ex födosökande och bofink 3 ex spel/sång.

Text: Göran Sahlin
Bild: Jan-Åke Noresson