Biotopafton nr 2 onsdag 2/11

Nu är Christer frisk och kommer till Ekliden för att prata våtmarksbiotoper på onsdag klockan 19.00 – hoppas ni har möjlighet att komma då.

Fåglarna är ju tydliga indikatorer på förändringar i miljön: Vi diskuterar under tre höstkvällar förändringar – och möjliga orsaker till förändringarna – i fågelutbredning och fågelbestånd i olika biotoper. Samt möjliga förbättringsåtgärder. I september hade vi skogen som tema med Leif Lithander som föredragare.

Onsdagen 26 oktober är Våtmarken kvällens ämne.
Inledare och diskussionsledare: Christer Johansson, Fågelskyddskommittén, GOF.

Även ni som inte anmält er att delta i dessa aftnar är hjärtligt välkomna till Ekliden. Start 19.00.

Text: Stina Thelander
Bild: Christer Johansson