Hökälla 20/10 2011

Det var inte bara John Thulin som hälsade oss välkomna till Lillhagsparken 19! I träden runt entrén uppehöll sig nämligen en flock mindre korsnäbbar. När de slutligen drack vatten ur stuprännan ovanför oss, kunde vi med lätthet se de fantastiska näbbarna och hanarnas röda färg.
Vandringen denna soliga dag gick mot Skogomedammen. Vid plattformen, med utsikt över dammen, upptäcktes den 196:e arten för Hökälla, nämligen en sillgrissla. Fågeln var tyvärr i dåligt skick, då den förmodligen var oljeskadad. Bland övriga fåglar i dammen kunde vi notera en 1K rörhöna.
John berättade att backsvalorna nu etablerat sig väl och att man detta år hade 80 par som häckade (30 par 2010). Två par med knölsvan hade denna sommar fått ut fem respektive tre ungar. Av okänd anledning har två ungar dött och så vitt man kunnat se berodde detta ej på näringsbrist. Med Johns hjälp fick vi även se enkel- och dvärgbeckasiner. Vi ville också besöka de rönnar där rödvingetrastar och en ringtrast tillbringat de senaste veckorna, men varken trastar eller rönnbär fanns kvar.
Som mest var vi närmare 40 deltagare denna dag och ett 25-tal arter sågs, dock inte av alla.
Vi tackade John för en utmärkt dag och diskuterade redan när vi skulle komma tillbaka nästa gång.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Christer Cederfalk