Biotopafton nr 3 onsdag 23/11

Fåglarna är ju tydliga indikatorer på förändringar i miljön: Vi diskuterar under tre höstkvällar förändringar ? och möjliga orsaker till förändringarna ? i fågelutbredning och fågelbestånd i olika biotoper. Samt möjliga förbättringsåtgärder. I september hade vi skogen som tema med Leif Lithander som föredragare och i oktober var det våtmarkerna som var aktuella med Christer Johansson som föredragande.

Onsdagen 23 november är Odlingslandskapet kvällens ämne.
Inledare och diskussionsledare: Magnus Lundström, Fågelskyddskommittén, GOF.

Alla är hjärtligt välkomna. Start klockan 19.00. Plats: Ekliden.

Text: Stina Thelander
Bild: Magnus Lundström