Botaniska 17/2 2011

Ett trettiotal deltagare samlades vid Botaniska trädgården som efter några dagars töväder åter låg snötäckt; bland deltagarna kunde noteras två sportlovslediga barn och en journalist från tidningen SKPF Här&Nu.
Vid den större matningen kunde de flesta vanliga ”lunchgäster” räknas in och även en bofink, som dock inte sågs av alla. En kattuggla kunde läggas till listan på ett av de vanliga ställena, men vidare skogspromenad hindrades av isen som låg blank under snön och vi återvände därför till matningen där ett par stenknäckar anlänt till mångas förtjusning. Avslutande fika inmundigades i nya lusthuset.

Text: Hampus Lybeck
Bild: Christopher Kullenberg Rothwall