Klippans naturreservat 24/2 2011

23 deltagare gav sig ut på en kylslagen promenad på ett isigt underlag i detta kuperade område med en riktig gammelskog. Medelåldern på barrskogsbeståndet är drygt 150 år.
Att vandra in i reservatet är som att gå in i en annan värld och i en annan tid. Här sträcker träden sina raka stammar högt upp mot himlen och där snön inte döljer det, syns markens tjocka mosstäcke. Det som lockade oss mest var att få syn på tretåig hackspett. Två stycken har synts här denna vinter. Tre i gruppen lyckades få en kort glimt av en tretåig hackspett, som tyvärr lyckades hålla sig dold för oss andra. Promenaden blev inte artrik. Totalt för gruppen cirka 10 arter. Matsäcken avnjöts vid ruinerna från torpet Klippan. Spismuren tjänar idag som grillplats i reservatet. Jan Krantz höll i dagens promenad.

Text: Jan Hellström
Bild: Stig Fredriksson