Euro Birdwatch & World Bird Festival

Under helgen 7-8 oktober arrangerar BirdLife International återigen Euro Birdwatch som en del av World Bird Festival, som i sin tur pågår hela oktober.

Varje år arrangeras EuroBirdwatch första helgen i oktober. Syftet är att för en bredare publik lyfta fram mångfalden i vår gemensamma fågelfauna och behovet av skydd över gränserna för fåglarna. Det är en poäng att EuroBirdwatch äger rum under fåglarnas sträcktid, eftersom det särskilt väl illustrerar behovet av internationellt samarbete för fågelskyddet.

EuroBirdwatch har utvecklats ur World Birdwatch, som gick av stapeln första gången 1993. Idén med World Birdwatch – och Euro Birdwatch – är att så många som möjligt skådar fåglar samtidigt och att man försöker se/höra så många av världens fågelarter under samma helg. Rekordet – även omnämnt i Guinness rekordbok – är från 1997, då 184.376 människor i 88 länder deltog och man noterade totalt 5.935 arter!

World Birdwatch äger nu rum vartannat år, för närvarande jämna år. Vissa år satsar BirdLife International särskilt mycket på att väcka
fågelintresset runtom i världen genom att anordna World Bird Festival. I år är det ett sådant år. Världsfågelfestivalen pågår under hela oktober och innefattar en mängd aktiviteter såsom exkursoner, föredrag, filmvisningar, konstnärliga framträdanden, barnarrangemang och
utställningar. I år satsar man särskilt på att lyfta fram dels Important Bird Areas – IBAs – världen över och dels betydelsen av engagerade
människor för ett bra fågelskydd, inte minst just i IBAs.

Euro Birdwatch 2006

I Sverige har vi de senaste åren deltagit i Euro/World Birdwatch på följande sätt, vilket blir fallet även 2006:

– Samtliga rapporterade fåglar på Artportalen (Svalan) tas med, vilket i regel gör Sverige till det land i Europa som noterat flest fåglar och flest fågelarter under EuroBirdwatch. Svalan har en särskild sida om Euro/World Birdwatch där man kan se resultaten och jämföra med tidigare år.

– Exkursioner och andra arrangemang sker på många håll i landet i regi av regionala och lokala ornitologiska föreningar. Rapporter om dessa görs till SOF:s kansli som sammanställer antal evenemang, uppskattat deltagarantal och andra uppgifter.

– Alla uppgifter sänds till den europeiska samordnaren, som i år är LIPU/BirdLife i Italien.

– En rapport om EuroBirdwatch skrivs till SOF-Net, Fågelvännen och Vår Fågelvärld.

Sålunda: Rapportera allt du/ni ser under helgen på Svalan! Lycka till med årets Euro Birdwatch!

Mer info finns på:

» www.birdlife.org/action/awareness/world_bird_festival
» www.birdlife.org/action/awareness/eurobirdwatch

Text: Markus Lagerqvist