Galterö 14/9 2013

Den 14 september anordnades för fjärde året i rad en höstexkursion till Galterö; tre personer kom med färjan från Saltholmen inklusive exkursionsledaren Lars Hellman som var ersättare för Roger Eskilsson. På Brännö fördubblades gruppens antal när vi (Robert och Johan) och Berndt Lindberg anslöt. Ängspiplärkor flög ständigt över oss. Det skulle visa sig bli dagens absolut vanligaste fågel.
En trädpiplärka sågs också sträckande och ett par järnsparvar hördes. Även bergfinkar och korpar noterades. Ute vid Dynholmsviken fanns tre gråhägrar och en bläsand. Vi fortsatte på den nyanlagda stigen ut mot bron till Galterö. När vi hade kommit över på andra sidan ställde vi upp våra tubar och spanade över sundet mellan Brännö och Galterö. Två vitkindade gäss gick på Brännösidan och på Galterö sprang en gluttsnäppa omkring i strandkanten. En liten rovfågel satt i ett träd längre västerut på ön. Efter lite funderingar kunde vi bestämma den till sparvhök. Vi fortsatte längs stigen på öns ostsida och stötte upp en drillande sånglärka som fick det att kännas som vår snarare än tidig höst. Vårkänslan fortsatte när en lövsångare sjöng lite försiktigt från ett snår. Vid den första viken på norra sidan sträckte en trädpiplärka söderut, men sparvhöken hade stuckit så vi fick inte se den på närmare håll. Sävsparvar lockade i vassen. När vi kom upp mot Brandnäsviken anslöt exkursionens sjunde deltagare som hade missat färjan, men gått ikapp oss. Vi fortsatte till lagunen i innersta delen av Brandnäsviken, där det var rätt tomt på fågel. En flock förbiflygande mindre korsnäbbar var det mest anmärkningsvärda. Vandringen gick upp mot högsta punkten på Galterö huvud där vi fikade medan vi såg ut över havet. Ängspiplärkor sträckte söderut på bred front över havet. Det var säkert flera hundra, kanske ännu fler, ängspiplärkor som passerade över Galterö idag. Vi kunde se att det gick vadare i Kulmesund, men det var svårt att artbestämma dem. När vi väl hade tagit oss dit kunde vi se att det var större strandpipare, ljungpipare, kärrsnäppor, myrspovar och en vacker adult kustpipare. Där hörde vi också en gulärla på väg söderut. Vid kullen söder om Brandnäsviken uppmärksammade Lars oss på en torr drill, lappsparv! Den gömde sig i en enebuske innan den, lockandes, drog bort. Vi gick vidare mot de centrala delarna av ön och i närheten av huset vid sydöstra viken hördes ytterligare en lappsparv. På tillbakavägen sågs inget nämnvärt och vi avslutade exkursionen vid affären på Brännö.

Text: Robert och Johan Ennerfelt
Bild: GOF