Halland 22/9 2011

På torsdagarna brukar vi ”vardagslediga” normalt vara i Göteborgs närområde, men denna dag hade vi bestämt att vi ville göra en heldagsutflykt till Halland.

Som mest var vi 25 deltagare och vi samåkte i egna bilar.
Första stoppet blev Korshamn och ett 25-tal arter gjorde oss inte besvikna. Vid Glommens fyr med utsikt över Brevik drack vi vårt förmiddagskaffe i skydd från vinden. En stenfalk passade på att flyga förbi på låg höjd. Eftersom vi alla var intresserade av att få se någon av alla de stäpphökar som rapporterats gick färden vidare till Lis Mosse. Röd glada kunde noteras under färden. Lis Mosse kunde erbjuda en hel del rovfåglar. En resa till Halland bör innehålla ett besök till Getterön, så även denna gång. Två pilgrimsfalkar som satt med en meters lucka tyckte vi hörde till ovanligheterna. En kvardröjande skärfläcka försökte gömma sig bakom en sten.
För redovisning av rapporterade arter hänvisar jag till Svalan.
Detta var en populär resa och vi kommer säkert att göra om den, kanske redan till våren.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Christer Cederfalk