Hönö 6/10 2011

Förfäras ej du lilla hop, skulle man kanske kunna säga denna dag, då vädrets makter ställt till det med både regn och blåst; de tappra fem från ”Vardags” under ledning av Björn Zachrisson tyckte att ringmärkning denna dag inte var lämpligt.

Sålunda fattades ett raskt beslut att besöka den så kallade Jungfrustigen (ligger i anslutning till Jungfruviken) på öns sydostsida. Under Björns sakkunniga ledning kunde vi konstatera, att då regnet för vår del hade uteblivit och att vinden nog mojnat, fanns det trots allt ganska gott om fågel. En hel del födosökande småfågel kunde noteras.
Strax efter Jungfruviken fick vi se en blå kärrhök, hona, som förmodligen tänkt sig en lugn förmiddag i skydd för vindarna. Så blev det nu inte, till vår stora glädje.
Larmen om gråliror från Kråkudden irriterade oss en aning, men efter att vi fått se en svartkråka var vi ganska nöjda och Göran kunde larma ut kärrhöken och kråkan som moteld till larmen från öns västsida. För övriga arter denna dag hänvisar jag till Janne Krantz inrapporterade fåglar på Svalan. Vi tackade Björn för dagens guidning och frågade om vi fick komma tillbaka i slutet av maj nästa år, då bland annat härmsångaren häckar på denna lokal.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Christer Cederfalk