Vallda Sandö 15/9 2011

Alldeles innan vi kom fram till Vallda Sandös parkeringsplats där vi skulle träffas upptäckte vår chaufför, Jan Krantz, en gluttsnäppa vid strandkanten och medan vi stod och väntade på att klockan skulle bli tio, kunde vi beskåda en fiskgjuse som satt på en stolpe i Stallviken.
När de 25 deltagarna just hade börjat vandringen mot Låddholmsviken kom en tornfalk flygande. Tornfalken blev dagens vanligaste rovfågel. Som mest sågs fyra exemplar vid samma tillfälle. Vid ängsmarkerna på väg mot Låddholmsviken flög en liten rovfågel snabbt bort ifrån oss. Kan det kanske ha varit en stenfalk?
Framme vid Låddholmsviken stod tre diffust färgade kärrsnäppor på en sandrevel. Var det kanske årsungar? Medan vi stod och betraktade kärrsnäpporna flög en misstänkt sparvhök bakom ryggen på oss. Strax därefter flög en ormvråk fint förbi framför oss.
Efter fikarasten började bergsklättringen för att vi skulle komma fram till Kalvheden. När vi äntligen var framme fick vi se en vacker ljungpipare som stod på strandängen. Därefter gick vi med lätta steg tillbaka till parkeringen dit vi anlände något försenade.
Dagens vanligaste fågel var säkert ängspiplärkan som irrade hit och dit och fram och tillbaka i hundratal. Även en hel del ladusvalor och sädesärlor hade dröjt sig kvar.
Detta var väl en exkursion som inte var till för dem som var gamla och sjuka utan för dem som var unga och friska.

Text: Hans-Erik Hermansson
Bild: Christer Cederfalk