Hökälla 27/5 2010

Saliga äro de som hava hörseln i behåll eller kommer ihåg att ta med ett extra batteri till hörapparaten …
Redan klockan 8:00 träffades ett fyrtiotal vardagslediga samt deltagare från Projekt Hökälla för att under sakkunnig ledning av John Thulin (projektansvarig) avlyssna en kakofoni av fågelsång i den daggfräscha Lillhagsparken.

Med Johns hjälp kunde vi avlyssna trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, rödhake, koltrast, ringduva, blåmes, talgoxe och björktrast. John berättade föredömligt om nyansskillnader mellan olika fåglars sång och deras satsmelodi.
Vandringen fortsatte med Skogomedammen som mål. Vid övergången till Bohusbanan visade en törnsångare upp sig sittande på luftledningarna. Vidare passerade vi en ruvande tornfalk och i våra kikare kunde vi se att fågeln hela tiden följde oss med blicken.
För vår obligatoriska fikapaus valde vi det strategiskt väl placerade fågeltornet vid Skogomedammen. Där kunde vi beskåda backsvalornas halsbrytande passager ut och in genom sina bohål. Detta har möjliggjorts genom en artificiell men naturtroget uppbyggd sandbrink.
En brun kärrhökshona inspekterade dammen, men försvann ganska snabbt. Två gråhägrar flaxade fram över våra huvuden och delade luftrum med tornseglare. Sothönor låg på ägg och tycktes inte besväras av kringflygande mindre strandpipare, hus- och ladusvalor. Tofsvipa och rödbena kunde även läggas till listan av vadare.
Bland övriga fåglar som observerades kan nämnas: gulärla, kricka, ängspiplärka, trädpiplärka, knipa, årta och sävsparv.
På återvägen till parkeringsplatsen kunde vi ånyo se och höra törnsångaren. I en ekdunge fick vi se både svartvit flugsnappare och entita.
Ett stort tack till John Thulin för en givande förmiddag i Hökälla! Vi kommer gärna tillbaka igen. Många gånger.
Jag vill samtidigt passa på att tacka spindeln i nätet för våra vardagsvandringar, Mr Spider-man Stig Fredriksson.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Stig Fredriksson