Hökälla 28/10 2010

Efter ett par dagars regn var gråvädret kvar, men det blev inget regn förrän vi kom hem, tack för det! Vi vandrade från Hökällagården ner till den norra dammen, Skogomedammen, spanade en stund från plattformen, fikade och tog sedan en vandring i täta led över beckasinängen.

Där fanns både enkelbeckasiner, dvärgbeckasiner och dessutom en del ängspiplärkor.
John Thulin kan sitt Hökälla. Han berättade om backsvaleberget: 40–50 par i år, 87 bohål, tornfalk promenerade och plockade ungar uppifrån. Den nya stenmuren med rishögar ska locka kopparormar. Det är viktigt att mata mesar långt in i maj så att honorna kan lägga många stora ägg. Den senaste snörika vintern var välsignad för gnagare – de trivs i det subnivala rummet. Vid den nyligen timade röjningen här myllrade det av vattensork. Däremot kan det moderna vädret med tinande snötäcken som fryser till igen vara förödande. I norra Sverige minskar gnagare och deras predatorer fjällvråk, blå kärrhök, jorduggla …
I år har nya arter häckat, steglits fick tre ungar, grågås häckade också. Gäddor finns det en del och de kan ta fågelungar. Bertil Anderssons djur, 250 får och 20 nötkreatur går ute någon vecka till. Detta är ett människoskapat landskap, numera väl vårdat för större fågelrikedom. Men, påpekade John, denna tid på året är inte den fågelrikaste. De 25 vardagsvandrarna föreföll nöjda ändå, inte minst sedan vi hade gått ut på ängarna nära Pumphuskullen (här tog Lillhagens sjukhus vatten en gång, därav namnet) och beckor skvätte upp till höger och vänster.
Flera lät förstå att de uppskattare dessa anspråkslösa typer av utflykter, det börjar bli en god vana – torsdag förmiddag, ett par timmar, ganska så lagom. Här följer, utöver allt annat, en någorlunda komplett fågellista:
Bläsand ca 50, de flesta ungfåglar eller inte helt utfärgade hanar men en och annan vacker hanne, dock.
Kricka 10
Gräsand ca 80
Sothöna 2
Kanadagås ca 50
Knölsvan 5 ad 12 1K, tre par har häckat i denna damm och fått 4, 5 och 7 ungar!
Tornfalk, en honfärgad fågel flög över och satt sedan på en staketstolpe ett stycke norrut
Ormvråk flög söderut
Enkelbeckasin 7, låter vid uppflog, kastar i sick-sack, långnäbbade, flyger ett bra stycke innan de landar
Dvärgbeckasin 7, lyfter med rak flykt, kortare näbb, mörkare, landade efter kortare flygtur
Ängspiplärka tjugotalet var uppe och flög
Grönsiska 25 i en flock ”de dansar fram” enligt John
Rödvingetrast 10
Ringduva 20
Kaja ca 50
Nötväcka 1
Blåmes 10
Sångsvan 4 ad flög flera varv över dammen, drog sedan iväg.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson