Hökälla 31/3 2011

Vi samlades kl 08:00 vid Lillhagsparken 19, där John Thulin tog emot de 20 deltagarna plus några från Grönt arbete, som har sin verksamhet där, denna morgon med lätt duggregn och lite dimma började vi med att vandra ner till våtmarkens norra dels fågeltorn.
Denna del av våtmarken heter Skogomedammen och tillhör Bohuslän på den östra sidan om Kvillebäcken som rinner där och västra sidan tillhör Göteborg, berättade John.

Här såg vi knölsvan med ungar och en tornfalkshona bland annat. Mitt i området har det byggts upp en sandkulle för backsvalor och häckningsöar i dammarna.
Parallellt med Kvillebäcken går Tuvevägen, där kunde vi på långt håll se två skådare som gick på vägen och kikade mot våtmarken. Inte så konstigt, för dagen innan var det rapporterat en observation av västlig svarthakad buskskvätta där och den ville vi också se.
Turen gick vidare utefter norra staketets insida av fårhagen. Mot vattenytan i skogomedammen såg vi den vackra, skygga årtan, som minskar i antal. Där fanns även kanadagås, knölsvan, sävsparv och flera krickor. Gruppen fortsatte vandra utefter Tuvevägen på insidan fårhagen åt söder, våtmarken suger lätt fast fötterna och vi hoppar över djupa bäckar, en ormvråk passerar över oss.
John stannar till och berättar att vi står på rasmassorna från tuveskredet som flyttade marken 200 m i sidled 1977. I denna mark ser vi grävlinggryt och sorkhål.
Någon tar upp ett gammalt okläckt knölsvansägg, det är stort som fyra vanliga hönsägg och ser välbehållet ut.
De 270 fåren är samlade vid ladan i mitten av området, de betar i området för att hålla tillbaka växtligheten.
Slutligen närmar vi oss södra delen och hökälladammen, som är slutmål och fikastund.
Cirka 20 fågelarter observerades, mer exakt kan ses på www.kustobsar.se denna dag.

För vidare information se www.goteborg.sewww.hokalla.sewww.msb.se, klicka på naturolyckor.

Text: Göran Sahlin
Bild: Stig Fredriksson