Jonsered 6/2 2014

Vi var 48 personer som mötte upp vid Jonsereds station kl 10. I lätt duggregn som senare upphörde gick vi ner mot Säveån där vi såg gräsänder och storskrake. Vi gick över bron till holmen där vi såg domherrar. Några deltagare såg också en bäver. Från bron vid kraftverket upptäcktes en kungsfiskare vid gamla snickeriet. En trädkrypare höll deltagarna kvar vid snickeriet. När de flesta deltagarna hade kommit till snickeriet kom kungsfiskaren flygande nedströms.
Större delen av deltagarna fick se den. Vi fortsatte vandringen genom fabriksområdet och såg två strömstarar i ån. Det blev lite information om områdets historia. Promenaden fortsatte över parkeringen till kanalen där det finns en bäverhydda.

Fler strömstarar sågs i ån. Vi såg även talgoxe, blåmes, nötväcka och koltrast. Från en bro över kanalen spanade vi mot bäverhyddan där kungsfiskaren har setts tidigare i vinter, men den sågs inte här. Promenaden fortsatte under järnvägen till sjön Aspen där det finns en rastplats med bord och en långbänk. Här intogs medhavd matsäck. Under fikarasten upptäcktes en pilgrimsfalk i en mast. Efter rasten delades gruppen och en del gick tillbaka samma väg och en del gick tillbaka över herrgården. De som gick över herrgården såg och hörde sångsvanar.
Några som gick tillbaka efter ån såg kungsfiskaren igen. Under återsamlingen vid stationen sågs en korp i en annan mast.

Sedda fåglar: Sångsvan, gräsand, knipa, sorskrake, pilgrimsfalk, gråtrut, ringduva, kungsfiskare, större hackspett, strömstare, koltrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, domherre, grönfink, skata, kaja, kråka, korp.
Övrigt: Bäver.

Text: Åke Svensson
Bild: Åke Svensson