Kippholmen 9/2 2012

32 stycken förväntansfulla skådare samlades vid Skra bro på Hisingen torsdagen den 9/2 för att vara med på den fjärde vardagsaktiviteten för i år; vädret var lite kylslaget men solen strålade från en klar himmel. Som vanligt, kan man nästan säga, eftersom vädret nästan alltid varit bra på våra torsdagar.

Vi ställde några bilar på pendelparkeringen och packade ihop oss i fulla bilar för att fortsätta till Kippholmen. Vår exkursionsledare denna gång var Åke Pettersson som känner väl till området! Kippholmen ligger vid Nordre älvs mynning och utsikten när man kom upp på höjderna var fullständigt betagande. Några knipor och storskrakar ute i det öppna vattnet i fjorden upptäcktes genast och några såg även en småskrake. En rovfågel
kom flygande långt utifrån Björköfjorden. Kanske en havsörn hoppades nog många eftersom det är relativt vanligt att man ser örnar här ute. De som hade tubkikare såg däremot snabbt att det var en ormvråk!

Emellertid, denna dag tyckte nog de flesta sjöfåglar att det var lite blåsigt och kallt ute i vattnet här, för det var ovanligt lite fågel enligt Åke och andra som brukar skåda här ibland. Vi fortsatte vandringen över de snötäckta bergen och passerade viken där de som bor i området brukar bada, fortsatte vidare vid sidan av vassområdet och kom fram till en ny plats där man hade utsikt över vattnet. Några såg en flock gäss långt inåt Kornhall till men det gick inte att fastställa arten. Så kom ytterligare en ormvråk seglande, denna gång rätt över oss. Ett mycket vackert exemplar som alla fick se riktigt ordentligt. Vi såg även några talgoxar, en blåmes och en koltrast i området. På södersidan av berget vid badviken hittade vi sedan en underbar fikaplats i solskenet där vi kunde sitta och njuta i lä. Så plötsligt kändes det nästan som vår igen!

Vi deltagare vill dessutom tacka Åke Petterson för en utmärkt och engagerad guidning i området.

Text: Gun-Britt Thor
Bild: Stig Fredriksson