Kustfoto tar nya tag

Den anrika fototävlingen Kustfoto som vi kört på Kustobsar sedan 2004 har fört en tynande tillvaro sedan årsskiftet, men nu laddar vi om! Nu kan man återigen tävla med två bilder varje månad, precis som i tävlingens barndom – men i övrigt är det lite nya regler som gäller.

Nygammalt röstningssystem
Efter ett par år med uppdelade röster för fototeknisk och estetisk bildkvalitet återgår vi nu till ursprungssystemet med bara ett poängsystem. Uppdelningen hade dock sina poänger eftersom de estetiska poängen stimulerade lite nytänkande bland deltagarna. Men nu har vi ett nytt recept för det, så nu hoppas vi på större motivvariation ändå.

Två bilder per månad
Varje deltagare kan nu återigen ställa upp med två bilder varje månad – en med valfritt fågelmotiv och en med ett av fyra teman som återkommer var fjärde månad. Den valfria bilden måste vara tagen under den senaste månaden, medan temabilderna måste vara tagna under perioden som gått sedan förra gången samma tema var aktuellt (dvs under de senaste fyra månaderna). Det innebär att man har lite längre tid på sig att ta temabilderna, vilket förhoppningsvis kan öka deltagandet i de kategorierna. Detta gäller även retroaktivt, så i nuvarande majtävling går det bra att använda bilder från hela den senaste fyramånadersperioden i temakategorin.

Nya återkommande teman
De teman som återkommer med fyra månaders mellanrum är annorlunda ljus (valfritt fågelmotiv men under lite annorlunda ljusförhållanden), minst två arter (minst två olika fågelarter på samma bild),fågellandskap (en fågelbild där fågeln inte utgör huvudmotivet utan är en del av omgivningen) och minst 3 ex (en eller flera fågelarter spelar ingen roll men det måste vara minst 3 ex på bilden). Temana är valda med tanke på vilka motiv som inte har förekommit särskilt ofta i tävlingen historiskt sett för att stimulera lite mer vidsynt fotografering än de klassiska artporträtten. Vi hoppas de ska inspirera till nya vinklar och göra alla duktiga deltagare ännu mer kreativa! Information om vilka teman som gäller vilka månader finns på Kustfotosidan. Under maj är det annorlunda ljus.

Uppladdning
Just nu är uppladdningen stängd. Vi återkommer med info om när den är öppen för uppladdning till majdeltävlingen (inom några dagar).

Text: Pär Lydmark
Bild: Pär Lydmark