Öland 14–17/10 2010

Med stor buss och 26 deltagare besöktes ett soligt Öland; fredagsmorgonen inleddes vid Ottenby, där efter en stunds väntan den svartstrupiga järnsparven visade upp sig för en stor skara skådare.

På tången vid yttersta spetsen höll det till en brednäbbad simsnäppa och en skärsnäppa. På fyren fångade en svart rödstjärt insekter, mindre hackspett fanns i fyrträdgården och några såg en kattuggla ute på ängen. Utefter vägen till Kungsgården satt några sidensvansar och en varfågel upptäcktes. Kungsgården bjöd på många gransångare och entita, som inte är så vanlig på Öland. Bland alla vitkindade gässen på ängen vid Sibyllas vaskades några bläsgäss fram i soldallret. Medan vi spanade in en cirklande pilgrimsfalk vid Össby kom larm om stäppörn vid Ås. Väl där kunde vi under lång tid följa den unga stäppörnen tillsammans med havsörnar, fjällvråk, duv- och sparvhök. En flock på drygt 40 korpar fanns där också. Ytterligare en tur ner till Ottenby gjordes där vi kunde studera snatterand, skedand, storspov, gluttsnäppa och en mängd kärrsnäppor. Dagen avslutades med god thai-mat i Mörbylånga för flertalet.

Nästa dag vid Ottenby inleddas med en pilgrimsfalk, som tog en ung skrattmås framför oss vid udden. Larm kom om sträckande rödhalsad gås ihop med vitkindade gäss. Efter en stunds väntan kom flocken översträckande och de med lite vinkel till flocken kunde se den lilla gåsen. En rödglada sträckte ut. En vithuvad trut ville mest stå delvis skymd av stenar för flertalet, men de mest tålmodiga kunde fånga in karaktärerna för adult kaspisk trut. Liksom under gårdagen fanns snatter-, sked- och bergänder samt en salskrakehona. Efter besöket på udden togs en liten promenad i Södra lunden. Domherrar sågs på nära håll och flertalet hördes med sitt tutande alternativläte. Ett par skogsduvor sågs samt en ung havsörn. Ett besök till Gräsgårds hamn gav inte mycket fågel, men sillmackorna var goda. Nu hade en stationär brunsångare larmats från Triberga läge, som inte är möjligt att nå med stor buss. De ivrigaste kryssarna släpptes av vid stora vägen för vandring till brunsångaren medan resten fortsatte med bussen till Stenåsabadet. Spaning från fågeltornet gav bland annat en havsörn, storlom och ett flertal alfåglar. Åter vid Triberga kunde ett antal glada brunsångarkryssare hämtas upp. Besök på Stenhusa gjordes och dagens skådning avslutades med vadarspan söder om Stenåsabadet. God kvällsmiddag intogs på Kastlösa bykrog.
Sista dagens besök på Ottenby bjöd först på en sträckande islom (troligen svartnäbbad), men sedan upptäcktes en rastande vitnäbbad islom, som merparten såg. Efter städning for vi till Västerstadsviken för ett avslutande besök. Här fanns dvärgmås och en hel del vadare. Med lite nytillskott i artlistan stannade totalen vid 119 arter. Bussen kördes tryggt av Berndt Lindberg, som också ledde turen ihop med Conny Palm.

Text: Conny Palm
Bild: Bert Olsson