Göteborg runt 6/1 2011

Vi var totalt 13 personer som samlades på Åkareplatsen denna Trettondedags morgon för att under Uno Ungers ledning göra en spaning runt Göteborg. Det hade snöat rejält under natten och snön låg fortfarande tjock på många ställen när vi gav oss i väg i 3 bilar.

Första anhalten var Nol. I åmynningen mittemot Tudors gamla fabrik skulle det finnas kungsfiskare. Vi behövde inte vänta särskilt länge innan den dök upp. Mycket stilig.
Därefter gick färden till Spåntorget, Björkekärr, där hade en dubbeltrast hittat en rönn att övervintra i. Den visade snällt upp sig för oss. Sen gjorde vi ett försök att få syn på kattugglan vid Renströmska sjukhuset, men snön yrde och ugglan hade nog hittat ett bättre ställe att sitta än i det dragiga hålet i skorstenen.
Vi åkte vidare till Stensjön där vi fikade och sen kunde pricka av bland annat sångsvan, sothöna, knipa, gräsand, skrattmås, fiskmås och gråtrut. Därefter åkte vi till en av favoriterna: Strömstararna i Grevedämmet. Man blir alltid lika glad av att se dem.
Sen bar det av till Eklanda. Uno visade oss hur kulverterade vattendrag kunde skapa öppet vatten och vara ett tillhåll för fåglar även om kylan var svår. Nu hittade vi inte så mycket i Prästabäcken denna gång, men kanske nästa …
Ett fågelbord inne i bostadsområdet Eklanda Skog har i år varit tillhåll för många fågelskådare på grund av att en dvärgsparv har uppehållit sig där. Arterna vi såg var bland annat: bergfink, pilfink, domherre, blåmes, talgoxe, gulsparv, rödhake, gråsiska, nötväcka, större hackspett och koltrast. Efter lite spaning så hittade vi dvärgsparven också, och alla var nöjda.
Sista uppehållet var vid Säveåns mynning. Det gav inte så stort utbyte: vigg, storskrake, storskarv, fiskmås, skrattmås, gråtrut och havstrut.
Totalt fick vi ihop 38 arter tror jag. Vi tackar Uno Unger för väl genomförd guidning.

Text: Hans Emilsson
Bild: Hans Emilsson