Öxnäs 18/10 2010

Gråväder, snåla nordanvindar, någon plusgrad – bilarna på yttre P-platsen nära landsvägen, gick i gråkylan genom den gamla kulturbygden vilket dock fick upp värmen.

Särskilt långt är det inte heller. Annonserad lokalguide hade fått förhinder, undertecknad, Janne Krantz och en del andra samsades om uppgiften. Innan vi gick iväg kom en flock med tiotalet gråsiskor och landade i några vindpinade gråbostånd vid parkeringen, vi såg sedan ytterligare gråsiskor på vägen ut men de vinterhämplingar Janne sett när han gick lite tidigare missade vi. Sångsvanar flög över flera gånger under vår utflykt, likaså ett antal flockar med kanadagäss. Detta är en bra sträckled.
Väl framme vid vägens slut fann vi en ormvråk nere vid Älvstranden, den satt i en björk, mörk och kompakt, men gav sig senare iväg och flög över oss. I skogskanten ovanför Västergården var det lä och massor av blåmesar, under en tall syntes minst tiotalet talgoxar, en större hackspett konstaterades och några grönfinkar; entita, gulsparv och rödhake i något enstaka exemplar. Några starar letade mat på den frusna marken och en flock björktrastar flög iväg bortöver, flera flockar sågs senare med tiotals individer. En och annan korp flög över.
Uppe på Utsiktsberget intogs förtäring, Janne letade fram en fjällvråk som satt ett stycke bort, ljushuvad och mörkbröstad. Efter en stund lyfte den och defilerade elegant framför oss, visande ganska ljusa vingfält och brett subterminalband på stjärten (Fågelguiden s 109) – det var alltså en juvenil fågel. Ytterligare 10 sångsvan passerade åt sydväst, två adulta och en juvenil sångsvan lite senare och flera flockar kanadagäss. I älven sam knipa och storskrake.
Under en liten avslutande promenad ner till Kvillebäcken sågs en ormvråk, kanske densamme. Det passerade 30 + 35 kanadagäss över liksom 20 sångsvanar. Man fick det bestämda intrycket att det är höst och att fåglarna flyr landet. Koltrast och skata sågs – vi hade bestämt oss för att försöka se fler fågelarter än vad vi var deltagare och det betydde minst 29 arter, eftersom vi trots snålblåst och gråväder var 28 entusiaster samlade. Det var snudd på att vi lyckats; Jan Krantz och Bengt Adamsson har på Svalan rapporterat 28 arter.
Summa: Björktrast 10, blåmes 6, fjällvråk 1, gråsiska 8+5, gråtrut 1, gräsand 4, grönfink 6, gröngöling 1, gulsparv 1, gärdsmyg 1, kaja 12, kanadagås 15+30+35+2+4 sträckte SV, knipa 1, koltrast 1, korp 4, kråka 20, nötväcka 1, ormvråk 2, pilfink 4, rödhake 1, skata 3, stare 5, storskarv 1, storskrake 2, större hackspett 1, sångsvan 20+10+3+17 sträckte SV, talgoxe 12, vinterhämpling 4. Summa 199 ex av 28 arter.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson