Rambo mosse, Hårssjön 9/4

Fyra stycken i ungdomsgruppen samlades vid Kobacka för att vandra in i Rambo och leta orrar, men hittade inga; vi hade flera spelande morkullor, taltrastar och rödhakar, samt enstaka järnsparvar och annat längs vägen – när vi lämnat Bohusleden och följde kraftledningen hittade vi både tranor, varfågel och gulsparv.

Vi gick naturligtvis vilse, och fick överge den led vi följde för att istället braka rätt igenom skogen i riktning mot solen. Vi kom fram till en gård där vi hittade både steglits och skogssnäppa, och efter den kunde vi komma på vägen till Sjödala. Tillsammans med en grupp nötskrikor var en nötkråka, och det spelade fullt av järnsparvar och bofinkar.
Vi kom ner till Hårssjön och tornet, lagom för att få höra rördromen och se kärrhökarna vara uppe och flyga. Sävsparv i vassen, skäggdoppingar i sjön, och på vägen tillbaka till Kobacka och bilarna både talltita, trädkrypare och flera större hackspettar. Vi avslutade dagen med en vacker duvhök som cirklade en sväng över parkeringen.

Text: Daniel Gustafsson
Bild: Daniel Gustafsson