Rörö 2/4 2011

Ett tjugotal personer steg av färjan och in i dimman – sikten var obefintlig, men vi satte av medsols kring ön i alla fall, under Per och Barbro Björkmans ledning – kring Ers vatten flög en massa grön- och bofinkar och minst en vardera av hämpling och bergfink.

Sävsparv och gransångare i vassen, lite silltrutar i vattnet, men i övrigt ganska tomt. Klapperstensstranden bjöd mest på klappersten (och mer dimma), men vi såg en hel del skärpiplärkor bland stenarna, och kunde vid en av de små pölarna höra både järnsparvs- och gärdsmygssång.
Vi vände vid Sandviken och föll strax över ett par rödvingetrastar som åtminstone periodvis visade upp sig fint. Resten av vandringen tillbaks till byn var enahanda, förutom att vi kollade på mynten i Pengaberget. Det hade kommit en del, men de flesta var inte mogna än. Vid badplatsen på öns östsida fikade vi, och i buskarna intill hittades både domherre, kungsfågel och större hackspett.
Vi åkte hem i precis lika mycket dimma som vi kom i.

Text: Daniel Gustafsson
Bild: Daniel Gustafsson