Redan kläckningsdags!

Våren är sedan länge här, och för tidiga arter är det redan kläckningsdags – något som lätt sätter käppar i hjulen när det gäller inventeringen av dessa arter.

Flera arter befinner sig just nu i slutet av ruvningsfasen och många blir mer svårinventerade när äggen har kläckts. En av dessa arter är grågåsen, som under senare år har ökat markant i regionen, men inventeringsproblematiken gäller i princip alla gäss och svanar.

I ett Atlasinventeringsperspektiv kan det vara väldigt svårt att säkert avgöra i vilken ruta häckningen verkligen har ägt rum när ungarna är ute ur äggen för då kan familjen ofta simma iväg ganska långa sträckor. Därför är en observation av ruvande fåglar, eller använda bon, väldigt värdefull så utnyttja det härliga vårvädret med att kolla av öar, stränder och andra lämpliga platser i din atlasruta efter ruvande gäss och svanar.

En annan art som uppvisar samma beteende är gravanden, men när det gäller denna vackra and kan det vara rejält svårt att finna bon. Lycka till med inventerandet under våren.

Även du som inte har bokat en atlasruta kan hjälpa till väldigt mycket genom att rapportera dina observationer framöver med atlaskriterie. Tack för hjälpen!

Text: Kristoffer Nilsson
Foto: Stefan Hage