Runtur vid Välen den 9 maj 2020

Exkursionsrapport från dagens runtur vid Välen den 9 maj. 😃🦆🌞I exkursionskommittén har vi bestämt att vi tills vidare inte genomför exkursioner, där det krävs samåkning i bilar eller gemensam buss. Däremot exkursioner i närområdet där var och en kan ta sig till mötesplatsenen med egen bil eller allmänna kommunikationsmedel kommer att genomföras.

En sådan exkursion var den till Välenområdet idag. Trots dessa tider blev vi totalt 15 personer som dök upp vid 7-tiden denna strålande vindstilla dag. En lagom grupp där Coronaavstånd kunde hållas, för det mesta. Hans Börjesson, vår guide idag, informerade först om Välen som fågellokal och naturreservat.Vid stod först en stund i tornet och kunde bl a se ett par drillsnäppor, några gulärlor av rasen Flava, två mindre strandpipare och flera grågäss med gässlingar. Vid promenaden mot Torstensås hörde vi och i några fall såg löv- gran- törn och ärtsångare. När vi kom ner mot vattnet flög en småspov, lockande/bjäbbande över. En järnsparv visade också upp sig en stund. På Muddret mitt i maskrosornas paradis fanns hämplingar och en buskskvätta. Vid högstubben sågs ingen kattuggla till (förmodligen endast vintertillhåll). Däremot tycktes stubben intagen av kajor i häckningsbestyr. Uppe på Kviberget kunde vi studera Välens gräns mot Askimsfjorden och en del sjöfågel såsom småskrake, storskarv och knipa. Över båthamnen flög en hel del nyanlända ladu- och hussvalor. En gråhäger och rödbena drog förbi. På lite långt håll sågs samtidigt en tornfalk och en sparvhök. Uppe på berget hade vi också ett stort antal nykläckta fjärilar av arten ekantennmal. På vägen ner från berget kunde vi studera ett flugsnapparpar som tycktes ha intagit en holk i ekskogen. Gröngöling hördes flera gånger och en sågs på andra sidan viken och vid ett tillfälle hördes en trummande större hackspett. Under promenaden hördes och sågs också rör- och sävsångare.På återvägen kunde vi också höra en sjungande rödstjärt vid Torstensås.Vid återkomsten till fågeltornet intogs äntligen vår medhavda fika. Lite avslutande spaning från tornet gav vidare sex rastande stenskvättor och en buskskvätta.Ett stort tack till Hans för en utmärkt guidning denna strålande lördagmorgon/förmiddag som avslutades strax efter 11:00. Flera av deltagarna hade inte tidigare varit vid Välen och de var särskilt nöjda. Totalt registrerade gruppen 66 arter under dagen.Text och bild: Berndt Lindberg