Sisjöns naturreservat 5/5 2011

Guiden Christer Cederfalk hälsade oss välkomna med sin glada framtoning, denna svala men sköna morgon; han berättade om Sisjöns naturreservats enorma storlek – det sträcker sig över tre kommuner. Vi fick veta att Ingrid och Göran från Västkuststiftelsen skulle följa med oss, de berättade om området under vandringen. Västkuststiftelsen förvaltar området och de arbetar där några timmar i veckan.

Inte dåligt att trettio personer mött upp, trots denna långa promenad. Vi skulle inte vandra genom hela området som tur var, för det sträcker sig genom Mölndal, Göteborg och Kungsbacka, från Sisjön i norr till Kungsbacka i söder.
Fåglarna kvittrade redan från början och där hördes lövsångare, grönsångare och bofink bland annat sjunga och Jan Krantz räknade antalet arter. I detta område kan man se upp till 150 fågelarter, mycket mer om natur och djur i denna underbara fritidsmark kan man läsa på www.molndal.se.
Vandringen gick på grusvägar som var i bra skick. Vi passerade motionsspår, mossar, bäckar, hedar, blandskog och kom ibland nära bostadsbebyggelse. Strax innan Oxsjön fick vi se en större hackspett. Vid denna sjö rastade vi och såg där sångsvan, drillsnäppa havstrut med mera.
Vi vände åter mot Sisjön, för att där se finalen kan man säga, ett par storlom vid ett skär inte långt från badplatsen.
Christer tackade för sig och vi skildes åt vid parkeringen.
Som vanligt kan man se det exakta antalet arter vi såg på Svalans rapportsystem detta datum.

Text: Göran Sahlin
Bild:  Göran Sahlin