Skåne i februari 2020

Några dagar innan avresa så såg inte väderleksrapporten riktigt bra ut (spöregn och storm alla tre planerade dagar). Men för varje dag som förflöt så blev prognosen lite mindre regn. Och när vi åkte ut på fredag morgon, så gjorde vi detta i fullt solsken.

Årets tur hade förlängts med några timmar, vilket gjorde att vi hade tid att även spana av några lokaler på fredagen. (västra sidan av Skåne). Detta var en mycket lyckad strategi som gjorde att många av årets deltagare fick nya livskryss! 🙂 Så som vitnackad svärta, ringand och amerikansk bläsand.

Härifrån såg vi den vitnackade svärtan
Amrikansk bläsand

Lördagen genomfördes på ett mer klassiskt vis, där vi började med att hitta en stor flock av 89st kornsparvar (fotodokumenterat) i Hammar. Sen blev det ett besök till den mäktiga Fyledalen, och till några andra ”klassiska” Skånelokaler. Några fåglar vi såg var: alfågel, sjöorre, svärta, bergand, svarthakedopping, svart rödstjärt, havsörn, kungsörn och brun glada.

Spaning över fyledalen

Söndagen började med att vi drog till Trelleborg för att leta efter en östlig gulärla. Trots hård vind från havet så hittade vi tre ärlor i tången utanför västra stranden: en sädesärla, en forsärla och så den östliga gulärlan vi letade efter. Turen fortsatte sen till Börringeområdet, där vi såg bland annat fjällvråk och tre salskrakar.

Vid Krankesjön fick gruppen en liten överraskning, vi hann precis upp i fågeltonet innan vi blev nerropade. Det satt två kattugglor bara några meter från fågeltornet! Vi hann också se ett par ägrerthägrar innan vi gav oss av till nästa ställe. Vid Vombsjöns utlopp fick gruppen en av de sämre obsarna på en stjärtand, det blåste och regnade och på så långt håll så såg vi en and med vitt bröst som oftast var försvunnen mellan vågorna. Dock var vi alla lika glada för detta, då det blev ytterligare en art till på resan.

Avslutningen blev något som är svårt att beskriva. Miljontals bergfinkar flög över våra huvuden. Der var som om man befann sig Afrika, i en svärm av gräshopppor.


Vilken avslutning på resan!

några av de miljoner bergfinkar som vi såg uppe på Hallandsåsen

Vi såg hela 99 fågelarter på våra tre februaridagar i Skåne.

Vi tackar Lennart Falk för en mycket väl genomförd guidning. Vi är många som uppskattar dessa turer!

Ett tack går också till Gunilla Jarfelt som administrerade resan.

Och tack till Kim Larsson som skötte den totala rovfågelräkningen i bussen.

Glada 67st
Ormvråk 47st
Tornfalk 4st
Blå kärrhök 3st
Kungsörn 3st
Havsörn 3st
Fjällvråk 1st
Sparvhök 1st
Pilgrimsfalk 1st
Brun glada 1st

Hoppas vi ses nästa år!
Text och bilder: Manne Strömbäck