Billdals skärgård 13/1 2011

Årets första torsdagsvandring var avsedd att gå mellan Stora Amundös parkeringsplats och Killingsholmen; meningen var att få se de talrika sjöfåglar som brukar övervintra i denna skärgård.

Isläggningen ägde rum mycket tidigt denna säsong och havet var nu fruset ända ut till Tistlarna.
Från parkeringsplatsen kunde vi skåda en ormvråk som lättade mot Skinteboviken från Stora Amundö.
Vårt första stopp var vid diket i Amundövik, där vattenrall hade rapporterats föregående dag.
Trots 13 par ögon kunde vi inte finna fågeln, men ägaren till tomten (och fågelmatningen) hade sett den tidigare på morgonen.
I närheten av Skintebo småbåtshamn bestämde vi oss för att ej fullfölja vandringen ut till Killingsholmen. Avsaknaden av fågel gjorde beslutet lätt. Stora Amundö nästa! Innan vi vände fick vi trots allt höra en rödhake och se en gråsparv. En del har bra hörsel!
På vägen ut till Kungsviken kunde vi höra domherrar samt se en björktrast.
Ett fantastiskt vackert vinterväder kompenserade med råge det något dåliga utbudet av fåglar och jag tror att alla var nöjda efter mer än två timmars promenad.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Christer Cederfalk