Fridhems gammelskog 14/4

Kan livet bli härligare! I strålande sol insöp 44 fågelhungriga skådare den vackra och varierade Fridhems Gammelskog och dess invånare utspridda i björkskog med raka, vita stammar, gammal granskog och delvis igenvuxna gamla hagar. Riklig belöning fick vi!

Redan på mötesplatsen registrerade de först komna en större hackspett. Ganska snart hörde vi också gransångaren som dök upp inalles tre gånger, även inom synhåll. Ett Skogstroll var utlovat och plötsligt satt han där och vakade över vår väg, bekymrad och med rynkad panna och det kändes bra! Rasten tog vi nära ruinerna av en gammal undantagsstuga. Här finns intressant historia. Månne Skogstrollet hjälpt till att baxa upp de enorma stenarna? Där dansade också årets kanske första citronfjäril för oss! Och så började ett trummande och alla rusade till. Vi såg skymten av en mindre hackspett flyga iväg, men snart kom han tillbaka och fortsatte länge sitt ursinniga hackande på ett redan stort runt hål, nu till synes oberörd av horden av människor. Vi stod nära! Under hela vandringen var det ett myller av fåglar som kvittrade och visslade och tjoade och sjöng. För mig som nybliven fågelskådare och lyssnare är det en gåta och ett under att man i detta sammelsurium kan urskilja vem som är vem! Facit blev: större (1) och mindre hackspett (1), gransångare (5–6), många rödhakar, flera järnsparvar, nötväcka (3), nötskrika (3), koltrast, bofink, talgoxe, blåmes, svartmes, svarthätta (1), grönfink, grönsiskor (6) gungandes upp och ner på tunna björkslanor, gråtrutar (2), ringduvor (4), skator, kråka (1), gärdsmyg (1), kungsfågel (1) och korp (2)! Den tretåiga hackspetten fanns här tidigare i vår, men har nu dragit norrut, men vi blev visade lokalen av vår ledare Jan Krantz, som också kompletterat min fågellista! På marken börjar spridda tussilago och små klungor av vitsippor titta upp! Det är vår!!!

Text: Lena Bendz
Bild: Göran Hultgren