Biotopafton nr 3 onsdag 23/11

Fåglarna är ju tydliga indikatorer på förändringar i miljön: Vi diskuterar under tre höstkvällar förändringar ? och möjliga orsaker till förändringarna ? i fågelutbredning och fågelbestånd i olika biotoper. Samt möjliga förbättringsåtgärder. I september hade vi skogen som tema med Leif Lithander som föredragare och i oktober var det våtmarkerna som var aktuella med Christer Johansson som föredragande.
Fortsätt läsa ”Biotopafton nr 3 onsdag 23/11”

GOFs årsmöte

GOFs årsmöte på Naturhistoriska är söndag 3 april kl 18.30, samma klockslag som det har varit sedan urminnes tider. Besök gärna årsmötet, om du är medlem. Efter mötet berättar Pär Alström om sitt liv som fågelskådare, hur det är att upptäcka nya fågelarter, hur det är möjligt att skriva en bok på 496 sidor om lärkor och piplärkor samt hur han fick vada i midjedjupt vatten på väg hem från Hönö en novemberdag och mycket mer – allt illustrerat med goda bilder. Med sina rötter i den göteborgska fågelvärlden har han meddelat att han ser fram emot att träffar gamla uvar från förr, lika väl som unga örnar. Alla välkomna!

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson

GOF och SOF hänger inte ihop! Visste du det?

Detta vill SOF och många regionalföreningar ändra på och har därför startat ett projekt för att integrera de regionala och lokala föreningar, som så vill. De flesta andra föreningar med både nationell och regional verksamhet är redan organiserade på detta sätt.

Dennis Kraft, ordförande i SOF och drivande i Kedjan, som projektet kallas, kommer till Ekliden den 4 oktober kl 18.30 för att förklara hur det hela ska gå till.

Alla GOF-medlemmar hälsas välkomna!

Text: Gunilla Jarfelt
Bild: Rolf Skoog

Fåglarnas mångfald, Anders Wirdheim

Föredrag av Anders Wirdheim tisdagen den 20 april kl 18.30 på Naturhistoriska: Fåglarnas mångfald – ett kvitto på hur vi lyckas med miljövården.

Fåglar är utmärkta som indikatorer på tillståndet i miljön. Dessutom är de lätta att studera och ”mäta” och det har ofta visat sig att åtgärder som görs för att bevara/gynna fågellivet även gynnar övrigt djur- och växtliv.
Fortsätt läsa ”Fåglarnas mångfald, Anders Wirdheim”