Årsmöte den 6 april !

Årsmötet äger rum på Naturhistoriska museet söndagen den 6 april klockan 18.30, dagordning, räkenskaper och verksamhetsberättelse finns på Ekliden måndagskvällar från och med 24 mars.
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning finns också på www.gof.nu under Föreningsinfo – Verksamheten. Dagordning se nedan.
Fortsätt läsa ”Årsmöte den 6 april !”

Stefan Casta hos Botaniska föreningen 12 december

Författaren Stefan Casta från Veberöd i Skåne berättar om sitt mångåriga skrivande för barn om naturen. Denna höst kommer hans femtionde bok ut; tidigare i år kom “Stora mesboken” (illustrerad av Staffan Ullström) och “Sofis upptäcktsfärd” (illustrerad av Bo Mossberg). Förra året kom “Humlans herbarium”, resultatet av ett mångårigt samarbete med Maj Fagerberg. Stefan berättar om sitt skrivande och delger sina tankar om naturen, barnen och framtiden. Lokal: Botanhusets (f.d. Botaniska institutionens) föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg kl 19.00.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stefan Casta

Årsmöte söndag 7 april

Årsmötet är som vanligt på Naturhistoriska museet kl 18.30! Från måndag kväll finns årsmöteshandlingarna tillgängliga på Ekliden.

Efter årsmötet berättar Anders Wirdheim, under rubriken Hallands förändrade fågelvärld, om de stora förändringar som skett i Hallands fågelvärld under det senaste halvseklet.

Text: Rolf Skoog
Bild: Rolf Skoog

Ändrat program för medlemsmötet 13/1!

Nu blir det:
Fågelkust – en resa genom årstiderna vid fåglarnas kust
Thomas Andersson berättar och visar bilder om strandängarna mellan Morups tånge och Galtabäck. Han har tillsammans med Lars Rosenberg skrivit en bok om samma område, Tidvatten, den kan du köpa för 250 kr på mötet. Thomas är ordförande i Falkenbergs ornitologiska förening och kan också tänkas berätta lite om både Munkagårdsfloen, Källtorps våtmark och Hallands första häckande havsörnar.

Naturhistoriska museet kl 18.30
Öppet för alla, inget inträde.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Thomas Andersson

Biotopafton nr 3 onsdag 23/11

Fåglarna är ju tydliga indikatorer på förändringar i miljön: Vi diskuterar under tre höstkvällar förändringar ? och möjliga orsaker till förändringarna ? i fågelutbredning och fågelbestånd i olika biotoper. Samt möjliga förbättringsåtgärder. I september hade vi skogen som tema med Leif Lithander som föredragare och i oktober var det våtmarkerna som var aktuella med Christer Johansson som föredragande.
Fortsätt läsa ”Biotopafton nr 3 onsdag 23/11”