Sveriges gammelskogar

Stöd uppropet för bevarandet av Sveriges sista gammelskogar! Det är i år som miljömålet Levande skogar ska vara uppfyllt och ett nytt delmål för skogsskydd ska antas. Trots att Sverige ligger långt efter i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, en levande natur, har den svenska regeringen skurit ner på anslaget till skogsskydd och förordar en intensifiering av skogsbruket.
Fortsätt läsa ”Sveriges gammelskogar”