Vättlefjäll 25/10 2012

Tjugonio förhoppningsfulla torsdagsskådare samlades denna dag för att under Ingrid Hammarströms eminenta ledning vandra runt i ett höstfagert Vättlefjäll. Från Angereds centrum åkte vi buss upp till Rannebergen som vi utgick ifrån. I en liten tjärn såg vi först några gräsänder. Strax därefter stannade vi till vid Stora Mölnesjön och betraktade sex stycken sträckande grågäss. Sedan fick någon syn på några knipor i en vik och en nötväcka dök upp mellan träden. Några talgoxar, blåmesar och en skata sågs också här.
Fortsätt läsa ”Vättlefjäll 25/10 2012”

Amundön 4/10 2012

”Dagsregn på torsdag” lät det på väderleksrapporterna hela dagen före exkursionen – men när morgonen väl grydde såg det inte så tokigt ut. Mycket fågel hade man väl inte stora förväntningar om, men det är alltid trevligt att vara ute med de ”Vardagsaktiva” som torsdagsexkursionerna har döpts till. Vi var väl cirka 25 deltagare när vi samlade ihop oss på Amundöns parkering. Bertil som känner ön väl ställde upp som gruppledare eftersom vi inte hade någon guide.
Fortsätt läsa ”Amundön 4/10 2012”

Halland 30/8 2012

Klockan åtta samlades 13 vardagslediga vid Mios parkering i Frölunda för vidare transport till Halland; ledare var Jan Krantz som också var en av fyra bilförare som ställde upp.
På grund av regnovädret besöktes endast två lokaler, nämligen Galtabäck och Getteröns fågeltornsparkering.
Det dåliga vädret gjorde att det blev mycket vadare. Jag tror att det sågs 18 olika arter sammanlagt. Höjdpunkterna var kanske en småspov och två kustpipare vid Galtabäck, samt en mosnäppa och en sen skärfläcka vid Getterön.
Vi fick också se fem rovfågelsarter, nämligen havsörn, pilgrimsfalk, ormvråk, fiskgjuse och brun kärrhök. Alla dessa sågs vid Getterön.
Exkursionen avslutades vid Getteröns naturcentrum där alla fick göra vad dom ville.

Text: Hans-Erik Hermansson
Bild: GOF

Amundön 16/8 2012

Sensommaren har nu inträtt och höstprogrammets första exkursion samlade 23 stycken förväntansfulla vardagslediga – sädesärlor, ungar och föräldrafåglar, pilade runt överallt på strandängarna denna soliga, varma förmiddag. De som kommit lite tidigare hade dessutom hunnit se ett antal gulärlor som tyvärr försvunnit någon annanstans när vi övriga anlände. Från bron över till ön, mot havet såg vi vitkindade gäss beta i gräset och några krickor och gräsänder sökte föda i viken ut mot havet.
Fortsätt läsa ”Amundön 16/8 2012”

Tofta kile 31/5 2012

Än en gång besökte vi Vardags hittills nordligaste utflyktsmål, Tofta kile i södra Bohuslän; halvklart, lite blåsigt och lagom svalt; här har både skedstork och tuvsnäppa setts på senare år. Idag såg vi dock inga sådana exklusiviteter utan beundrade sävsparvhanarnas vackra dräkter och gladdes åt årtorna.
Fortsätt läsa ”Tofta kile 31/5 2012”

Hårssjön 12/4 2012

45 personer samlades denna lite dimmiga dag för att under Lars-Olof Sandbergs ledning förhoppningsvis få höra rördrommen tuta; av deltagarna var en handfull med och ”vardagsvandrade” för första gången och ett tiotal hade aldrig förut besökt Hårssjön. Lars-Olof visade oss snart ett nyss färdigbyggt stjärtmesbo som satt i en björkgrenklyka.
Fortsätt läsa ”Hårssjön 12/4 2012”

Balltorps våtmark 19/4 2012

Medan vi stod och väntade på att klockan skulle bli tio flög årets första ladusvalor fram och tillbaka över våtmarken; även en skogssnäppa flög förbi; flera gransångare höll också till i omgivningen. De två kvarvarande sångsvanarna drog i väg när militärens skottsalvor briserade. Plötsligt hördes korsnäbbens vibrerande kippande. Några av deltagarna lyckades också få syn på den troligen mindre korsnäbben.
Fortsätt läsa ”Balltorps våtmark 19/4 2012”

Stålebo dammar 15/3 2012

En grå dag, när våren tagit paus, samlas vi för att besöka Stålebo dammar; att det var grått och lite duggregn i luften hindrar inte oss vardagsaktivister, vi var 50 personer som träffades på parkeringen som fylldes till sista plats med folk och bilar. Överfylld hörde jag någon säga. Vår guide, Hasse Österman, såg nästan förskräckt ut när han såg den fantastiska uppslutningen.
Fortsätt läsa ”Stålebo dammar 15/3 2012”